Saartest saagu kodanikupalga katsepolügoon (5)

Portaalis rahvaalgatus.ee on allkirjastamisel petitsioon tingimusteta põhisissetuleku ehk rahvakeeli kodanikupalga küsimuses. Nõutakse teostatavuse ja mõju uuringut, mis sisaldaks ka kodanikupalga proovimist, soovitatavalt tervikuna mõnes maakonnas.

Otsustamaks, kas kodanikupalga ideed saab ellu viia või mitte ja mismoodi ta mõjub, on vaja vettpidavaid tõendeid.

Tulevikus pole välistatud üleeuroopaline põhisissetulek. Eesti ei peaks selles asjas olema passiivne, vaid pakkuma ideid.

Teiseks on Eestil võimalus teha oma katse paremini kui Soomes. Vähemalt üks kriitiline märkus Soome katse kohta on õigustatud. Nimelt keskendub Soome katse inimeste töökäitumisele: kas töötud ikka tahavad tööle minna, kui minimaalset elatustaset tagav rahasumma on niisama käes? Säärasel kujul katse ei vasta kodanikupalga mõttele. Kodanikupalk ei ole mõeldud vaeste abirahaks, vaid kõigi kodanike majanduslikuks turvapadjaks, mille saamise õigust ei pea keegi kellelegi tõestama ega ükski ametnik kontrollima. Ei tasugi loota, et Soomes algav kaheaastane katse annaks ammendava ettekujutuse kodanikupalga süsteemist ja toimest tervikuna.

Eesti võiks kaaluda kodanikupalga katset ka territoriaalselt. Miks mitte näiteks Hiiumaal ja Saaremaal nende geograafilise eripära tõttu võrreldes ülejäänud Eestiga? Pealegi hõlmaks see siis (peaaegu) kõiki ühiskonnakihte. Samuti võib arvata, et kui kodanikupalka proovitakse kindlal territooriumil, on lihtsam proovida süsteemi tervikuna koos kõigi võimalike erisustega (näiteks maksud) ning toimuvat seirata ja kõrvutada teiste piirkondadega.

Võiks ju mõelda, et “ah, mis nüüd meie – vaatame parem, mida teised teevad ja siis kirjutame kogemused maha”. Aga kaugemas tulevikus pole välistatud üleeuroopaline põhisissetulek. Kas Eesti peaks olema passiivne kõigega leppija? Vahest oleks parem mõte genereerida oma ideid ja kogemusi ning neid jagada? Muide, Eestis on iga erakonna programmis mõni eesmärk, mida kodanikupalk aitaks eeldatavasti täita. Puudutagu see siis solidaarsust ja majanduslikku turvalisust, iibe soosimist või isikuvabaduse ja ettevõtlikkuse soosimist.

Uuringu ja katse vastu on põhjust olla üksnes sellel, kes tunneb hirmu võimaluse ees, et tulemused kummutavad tema veendumused kodanikupalga teostatavuse ja mõju kohta.

Artikkel ilmus eile Eesti Päevalehes.

Jaanus Nurmoja, kodanikupalga uurimise petitsiooni eestvedaja

 

Print Friendly, PDF & Email