LUGEJA KÜSIB (2)

Kas tööpäev enne riigipüha peaks olema tavapärasest lühem?

Vastab Kristel Plangi, tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja:

31. detsembril tuleb kõikide töötajate tööpäeva lühendada kolme tunni võrra. 1. jaanuar on riigipüha, mis on reeglina töötajate jaoks vaba päev. Tööandja majandustegevuse tõttu või kehtestatud tööajakava alusel riigipühal töötavatele inimestele peab tööandja maksma selle aja eest kahekordset töötasu.

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas, riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea. Tööpäeva lühendamine ei sõltu sellest, kas tööandja majandustegevus võimaldab seda teha või mitte. Tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus, vaid kohustus.

Kui tööandja majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb töötajaga saavutada kokkulepe töötamiseks pühade eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval.

Kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks ja hüvitatakse vastavalt seadusele kas tasulise vaba aja andmisega või kokkuleppe olemasolul rahas 1,5-kordselt.

Summeeritud tööajaga töötavatel töötajatel selguvad ületunnid arvestusperioodi lõpuks ja need hüvitatakse samamoodi – tasulise vaba ajaga või kokkuleppel rahas. Kui töötaja ei nõustu pühade eelsel päeval töötama täistööpäeva, ei ole tööandjal õigust teda selleks sundida.

Sõltumata sellest, kas töötajale makstakse töötasu kuutasuna või tunnitasuna, töötatakse tavapärase või summeeritud tööajaarvestuse alusel, tuleb riigipühal töötatud tundide eest maksta töötajale kahekordset töötasu. Olukorras, kus töötaja vahetus algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal, tuleb hüvitada riigipühal tehtavad tunnid.

Print Friendly, PDF & Email