Kudjapele kompostimiskompleks

OÜ Saaremaa Prügila valmistab KIKile esitamiseks projekti, mille raames on kavas rajada hiljemalt 2018. aastal Kudjape jäätmejaama kõrvale biolagunevate jäätmete kompostimiskeskus.

Saaremaa Prügila juhatuse liige Mihkel Paljak ütles Saarte Häälele, et kompostimise üle on käinud pikk arutelu ja selle käigus jõuti lõpuks seisukohale, et biolagunevaid jäätmeid tuleks hakata praeguse mandrile vedamise asemel siiski ise töötlema. Kohapealse kompostimise otstarbekust kinnitab ka valminud tasuvusuuring.

“Seoses erinevate euronõuetega ja suunaga jäätmete taaskasutamisele on parem, kui võimalikult vähe biojäätmeid ladestamisele või põletamisele läheb,” sõnas Paljak.

Projekti raames tahetakse rajada rajatis aia- ja haljastusjäätmete ning köögijäätmete, aga ka näiteks saepuru kompostimiseks. Tunnelkompostimise teel on kavas käidelda aastas umbes 1900 tonni biolagunevaid jäätmeid ning toota sellest sertifitseeritud komposti. Tunnelkompostimise tehnoloogia kujutab endast kinniseid betoonseintega tunneleid, kus biojäätmete komposteerumist kiirendatakse suruõhu abil.

Kompleksi maksumust ei osanud Paljak täpselt öelda, kuid märkis, et see võib küündida miljoni euro kanti. Keskuse jõudlus võimaldaks käidelda kogu Saaremaa biolagunevad jäätmed. Jäätmeveohindu kompleksi rajamine Paljaku kinnitusel tõsta ei tohiks, sest kohapeal kompostimine on kindlasti odavam kui jäätmete mandrile vedamine.

Kompostimiskeskuse ehitus sõltub Paljaku sõnul otseselt KIKi rahastusest. “Taotluse me esitame ja kui see järgmise aasta teiseks pooleks rahuldatakse, siis ehk 2018 saame ehitama hakata,” märkis ta.

 

Print Friendly, PDF & Email