Hoolimatu käitumise ja joobes juhtide aasta

rainer-antsaar-002Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar kirjutab, et esmalt jääb mööduv aasta meelde hoolimatu käitumisega liikluses ja joobes juhtide poolest.

Kahjuks hukkus meie teedel kolm inimest ja nende õnnetuste ühine nimetaja on alkoholi tarvitanud juht. Igal aastal tuleb politseil kaasliiklejate turvalisuse tagamiseks eemaldada liiklusest keskmiselt 205 joobes mootorsõidukijuhti. See on ainult üks number, mida saame faktipõhiselt kinnitada, kuid tegelikust olukorrast see pilti ei anna. Kahjuks on selle probleemi hirmutavalt kõnekaks kinnituseks just need kolm hukkunuga liiklusõnnetust.

Samuti annab probleemi olemusest aimu meie kaasliiklejate tegevus. Politseile anti teada 123 korral võimalikust joobes juhist, kelle ebakindel sõidustiil hirmutas kaasliiklejaid. Iga aastaga see number kasvab ja politsei ülesanne on kõiki neid teateid võtta väga tõsiselt. Järjest rohkem on ka neid tublisid inimesi, kes ei pea paljuks takistada joobes juhil rooli istumast.

Saan kinnitada, et 2017. aastal on politsei jaoks jätkuvalt suure tähelepanu all liiklusturvalisuse tagamine ja panustamine ennetustegevusse koos meie koostööpartnerite ning kogukonnaga.

Teise teemana tuleks välja tuua vägivallakuriteod. Mööduv aasta ei olnud õnneks nii traagiliste tagajärgedega, et vägivald oleks põhjustanud kellegi surma. Vägivallakuritegude arv ei ole Saare maakonnas oluliselt muutunud. Siin saab jällegi rääkida ainult nendest juhtumitest, kus abi saamiseks pöörduti politsei poole.

Vägivallatsejate ohvriks langes 2016. aastal 91 inimest. Peamiselt liigituvad need juhtumid kehaliseks väärkohtlemiseks, mille käigus tekitati inimesele kergemaid tervisekahjustusi või valu. Me teeme tööd ja loodame, et iga aastaga on meie kogukonnas järjest enam inimesi, kes mõistavad avalikus kohas või koduseinte vahel toimuva vägivalla üheselt hukka.  Teeme aktiivselt tööd, et neid hoiakuid kogukonnas muuta.

Kolmanda teemana tõstaksin esile sõltuvusainete tarvitamisega seonduvad probleemid.  Noorte vaimse ja füüsilise tervise kaitsmine on meie kõigi ülesanne. Politsei ei saa selles tegevuses jääda ilma kodude ja haridusasutuste toeta. Panustame igal aastal järjekindlalt sellesse, et tabada isikuid ja isikute gruppe, kes vahendavad ja müüvad meie kogukonnas narkootilisi ained. Selles osas oleme kindlasti olnud edukad.

2016. aastal oli kohtu all läbi aegade suurim grupp isikuid, kes tegelesid narkootiliste ainete ebaseadusliku käitlemisega. Nendes küsimustes jätkame oma igapäevast tööd. Narkootiliste ainete kõrval panustame koos partneritega ka alaealistele alkoholi kättesaadavuse vähendamisse. Jätkame alkoholi tarvitamisega seotud ohtude ja mõjude teavitamist ja pöörame tähelepanu sellele, et tuvastada isikuid, kes on kallutanud alaealisi alkoholi tarbima või seda neile ostnud.

Usun, et uuel aastal leiab järjest rohkem lapsevanemaid aega, et rääkida lastele alkoholi kahjulikkusest ja ootame, et täiskasvanud ning äriettevõtted panustaksid järjest rohkem alaealistele alkoholi kättesaamatuks muutmisesse.

Me mõistame, et kogukonnal on kohaliku politsei suhtes kõrged ootused ja ennekõike oodatakse turvalisust liikluses ning kiiret reageerimist abipalvele. Saan kõigile kinnitada, et politseipatrulle uuel aastal vähemaks ei jää ning kindlasti teeme selle nimel kõik, et jõuda kiiresti abivajajateni nii maal kui ka merel. Oma reageerimise valmisoleku tagamisse suhtume täie tõsidusega. Selle kõrval ei unusta me muidugi kogukonna teadlikkuse tõstmist ohtudest ja nende ärahoidmisest.

Print Friendly, PDF & Email