Nasvakas läks fileerimistsehhi pärast kohtusse

Nasva Ülejõe tänava elanik Mart Tamm pöördus naaberkrundile kavandatava fileerimistsehhi ehitusloa tühistamiseks halduskohtusse.

Läinud nädalal Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumajale esitatud kaebuses palub Tamm tunnistada kehtetuks nii Lääne-Saare vallavalitsuse poolt tänavu septembris Ülejõe 20a kinnistule väljastatud projekteerimistingimused kui ka ehitusloa.

Kaebuse esitaja leiab, et ehitusloa väljastamisel ja projekteerimistingimuste menetlemisel on rikutud õigusnorme ja ületatud diskretsiooni piire, samuti seda, et projekteerimistingimuste menetluses ei ole välja selgitatud liikluskorralduse põhimõtteid.

Tamm märgib, et projekteerimistingimused ei ole koostatud kooskõlas planeerimisseadusega ja ehitusseadustikuga, projekteerimistingimustest ei nähtu motiive ja kaalutlusi. Kuivõrd ehitusluba on välja antud projekteerimistingimuste alusel, mis ei ole õiguspärased, tuleb kehtetuks tunnistada ka see.

Print Friendly, PDF & Email