MUHU UUDISSED: Terit seevoasta viimast korda siis koa

Neh, mis sa sii pühade vahelt oskad. Ilm oo nüid küll masu kakstesn kuud voastas ühesugune. Jõululaupa laulukuoriga kirku minnes sai aru pietud, et kumma korra aegas võis külmem olla, kas jõululaupa või siis, kui 11. juunil Lõunarandas seda televiisuri saadet sai tehtud. Miele oo kül jäen, et sui olli ikka ullem külm. Neh, sui ep aa ju kiegid omale niipalju riidid ülissuti kut talve. Nõuke arjumus oo külge jäen, justkut piaks sui tüki moad lahama riidega läbi aama.

Aga jõulud said pietud, olga ete ilm mõuke tahes. Muhu valla voasta ää lõpetamise pidu oo riede õhta Liiva spordiallis. Pihta akkab kellu kahessast ja pileti innaks oo kümme eurut. Kis põle omale viel kohta kindi jõudn panna, siis oo just viimne aeg Annelile elista.

Ja mis siis viel enne voasta lõppu ütelda, et ep jäeks inge piale mitte. Katsuge tuleva voasta rohkem aega võtta, et inimestega lihtsalt niisamma seltsis olla ja juttu aada. Riakige üheteesega. Uurige, mesmoudi lähäb ja kui oo muret, siis kurtke ää. Voasta lõppus oo ikka nõuke aeg, kus miele tulavad nie inimesed, kis oo meite juurest ää läin, teise ilma. Ja üks asi, mis siis oo, oo tuline kahuvalu, et es ossan õiged aegu juttu aada, sest ühepääva äkist änam teist põlegid.

Ja katsuge rohkem nõukste asidega tegelda, mis omale miele järgi oo. Terve ilma tahtmist ikka ep soa ja mis sa tied või tegemata jätad, sie põle nagunii kõikide mielest õige mitte. Ja kui kiegid näeb, et kuskil oo miskit ullusti, siis oleks ju tulisema tarbline uurida, et misepärast mõni asi ukkas oo. Omast mielest akata seljataga toodutama põle mõtet. Sellega asju ep paranda, aga võib kole kergeste ühe ukkas jutu ilmarahvale laiali veereta nõnna, et ise koa ep tia, kui valeste oo asidest aru suadud, sest põle ossan ennasimi asidega kurssi viiagid. Ja sõukest irmu põle, et Muhu soare pial üks takkaselja riagitud jutt saladuseks jäeb.

Aga neh, katsub selle voasta siis kenaste ää lõpeta ja tuleva voasta olla viel munuksem kut siiamoani ja nähe ja kuulda teisi inimesi koa, kis sii soare pial elavad või külas köivad. Ja kui aga kuskilt ilmast-moast tuleb mõni, kis kangest tahab koa muhulaseks akata, siis kullapaikest, las tema tulla ja olla. Ruumi oo sii ometiks kõikidele.

Kenad voasta lõppu, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email