Kohtunik Undrest noomis äpardunud metsaettevõtjat (14)

Kuressaare kohtumajas arututati eile paljudele saarlastele metsa eest võlgu jäänud ettevõtte Sikassaare Metsad OÜ pankrotiavaldust. Firma esindaja sai pahandada ka kohtus, kuna neil oli vajalik dokumentatsioon esitamata.

Sikassaare Metsad OÜ juhatuse liige Elvis Kavak esitas kohtule avalduse firma pankroti väljakuulutamiseks, tuues põhjuseks puiduturu madalseisu.

“Hinnad ei ole enam samad, mis need veel aasta-kaks tagasi olid,” väitis ta. Kavaku sõnul ei ole firmal õnnestunud sõlmida vajalikus ulatuses lepinguid, mis võimaldaksid tehnikat, masinaid ja inimesi tööl hoida ning tekkinud olukorras on töölisi koondatud ja võlad on järjest kasvanud.

Ajutine pankrotihaldur Veli Kraavi tõdes, et maksejõuetus on ilmne ka ilma kõikide vajalike dokumentideta. Firma, mille aastakäive ulatus seitsmekohalisse summani, olles vahepeal 4 miljonit eurot, on nüüd üle 700 000 euro võlgu.

Firma varade nimistus on 430 hektarit metsamaad, veoautod ja kinnistud, mille realiseerimisest loodavad oma väljamaksmata tasu saada ka mitmed metsaomanikud, kes on ka kohtumajja helistanud ja mahavõetud metsa eest saamata tasu kohta uurinud.

Kohtunik Reena Undrest ütles, et pankrotihaldurile pole esitatud vajalikku dokumentatsiooni, sealhulgas näiteks raamatupidamispabereid, mis võimaldaksid asjast põhjalikku ülevaadet saada.

Ta lisas, et säärane tegevusetus on lubamatu ning oli pettunud ja pahane, et Kavak ei ole oma kohustusi täitnud.

Elvis Kavak põhjendas dokumentide esitamisega viivitamist sellega, et on sellises olukorras esmakordselt ega tunne kõiki protsessi etappe. Samuti töötavat firma endine raamatupidaja nüüd täiskohaga uues kohas ja tegeleb Sikassaare Metsade paberimajandusega väljaspool oma põhitööaega.

“Tahan ka ise asjale lahendust ega ürita seda kuidagi takistada,” kinnitas Elvis Kavak eile kohtus.

Dokumendid lubas Kavak pankrotihaldurile esitada 10. jaanuariks, vastasel korral trahvitakse teda seadusest tulenevate sanktsioonide alusel.

Kõigele lisaks hämmastas kohtunikku Kavaku esitatud pankrotiavaldus, mis piirdus vaid ühe reaga, ja Undrest märkis, et tema jaoks on arusaamatu, kuidas firma juhatuse liige raamatupidamisest ülevaadet ei oma.

Pankrotimääruse kuulutab kohus välja täna. Uus istung toimub tõenäoliselt jaanuaris ja siis on kohal ka võlausaldajad.

Print Friendly, PDF & Email