Juhatus taunis üldkoosolekul purjutamist (17)

Nasva klubis novembrikuus toimunud MTÜ Saarte Kalandus üldkoosolekul joodi alkoholi, takistati hääletuse läbiviimist ja püüti hääletustulemusi tahtlikult muuta, hääletades nii poolt kui ka vastu.

Saarte Kalanduse juhatuse korralisel koosolekul meenutas juhatuse esimees Jüri Saar, et viimasest üldkoosolekust jäi ebameeldiva seigana meelde ühingu mõne liikme ebakorrektne ja distsiplineerimatu käitumine koosoleku toimumise ajal.

“On tulnud vihjeid, et mõned ühingu liikmed tarvitasid koosolekul alkohoolseid jooke ja olid ebakaines olekus. Selline käitumine mittetulundusühingu liikme poolt üldkoosoleku toimumise ajal on lubamatu ja kaaluda tuleks, kuidas edaspidi taoliseid seiku vältida,” sõnas Saar.

Juhatuse liige Mihkel Undrest lisas, et distsiplineerimatult käitusid mõned ühingu liikmed, nende seas T. T. (protokollis täisnimega – toim), kes ka alkoholi tarbis.

“Kõik saalisolijad nägid, kui ta jõi, ja kuulsid, kui klaas ümber kukkus. Teen ettepaneku järgmisel üldkoosolekul T. T. käitumine arutusele võtta ja lasta ühingu liikmetel otsustada, kas sellise inimese koht on meie ühingu liikmeskonnas,” ütles Undrest.

Juhatuse liige Heimar Laanemets leidis, et korda rikkunud meestel puudub austus teiste ühingu liikmete vastu. Tõnis Tasane pakkus, et koosoleku alguses tuleb kohe paika panna, et kes korda rikuvad, saadetakse saalist välja.

Jüri Saar nentis, et järgmisel koosolekul juhitakse liikmete tähelepanu juhtunule ja kui midagi sellist veel kordub, siis ei ole nende inimeste koht ühingu ridades.

 

Print Friendly, PDF & Email