Aastavahetuse konflikt läks lepitusmenetlusse

Uusaastapidustuste käigus tekkinud konflikt tõi ühele osalisele kaela kriminaalsüüdistuse, kuid osapoolte kokkuleppel lahendatakse asi lepitusmenetluses.

1. jaanuaril leidis aset vahejuhtum, mille eest sai Meelis Loik süüdistuse avaliku korra raskes rikkumises. Pidustuste käigus vägivalla ohvriks langenud naine tunnistas eile kohtus, et kuni selle vahejuhtumini oli mees tema jaoks täiesti võõras.

Meelis Loigu nimel ei ole ühtki varasemat kriminaalkaristust ega väärtegu. Asi tuli kohtus arutusele üldmenetluse korras, kuid prokurör esitas kohtunikule 20. detsembril koostatud avalduse lepitusmenetluse kohaldamiseks, milleks olid nõusoleku andnud nii süüdistatav kui ka kannatanu.

Meelis Loik vabandas tehtu pärast kohtusaalis viibinud naise ees ja avaldas kahetsust. Kannatanu ütles pärast kohtuistungit, et eelkõige oli kogu vahejuhtum ehmatav. “Kuressaare on tuntud kui hea turvaline linn, ent ometi võivad ka siin asjad käest minna. Hea oleks see nüüd selja taha jätta, sest kokkuvõttes pole mõtet asja nii pikaks venitada ja targem oleks see nüüd unustada,” lausus ta.

Kui lepitusmenetlus läbi läheb ja osapooled vaherahu sõlmivad, piirdub asi sellega. Kui kokkulepet ei saavutata, tuleb asja uuesti kriminaalkorras uurima hakata.

Print Friendly, PDF & Email