Amet: vald peab kolemaja enda omandisse võtma

Tehnilise järelevalve amet (TJA) ei algata Lääne-Saare kolemajade suhtes menetlust ja viitab, et vallal on kohustus alustada Aste Metsa tänava maja suhtes peremeheta vara hõivamise menetlust.

Ameti ehitus- ja elektriosakonna juhataja Ahto Tuuling vastas Aste aleviku ja Keskranna küla kolemaju puudutavale valla päringule, et näeb selliste ehitiste edasise käekäigu (näiteks korrastamise või lammutamise) üle otsustamise pädevust eelkõige kohalikul omavalitsusel. Kuna olemuselt on tegu lokaalse piirkonna ruumilise planeerimise ning arendamise ja heakorrastamise küsimusega, jääb see üldjuhul väljapoole ohutusjärelevalve (TJA) pädevust.

Tuuling teatas ka, et kogus kõnealuste kinnistute kohta andmeid, mille kohaselt on Aste aleviku Metsa 5 pärast lõppeva aasta 16. märtsi peremehetu vara ja Lääne-Saare vallal on tulenevalt asjaõigusseadusest vara hõivamise kohustus. Keskranna küla Rannahoone kinnistu on selle aasta 14. oktoobrist Rasmus Saare omandis, kellega ametil ühendust saada ei õnnestunud.

Kogutud informatsiooni alusel asus TJA Tuulingu sõnul seisukohale, et ohutuse esmaseks parandamiseks tuleb rakendada tavalisi korrakaitselisi meetmeid, nagu kinnistul viibimise piiramine, mis on kohaliku omavalitsuse pädevuses, mistõttu amet järelevalvemenetlust ei algata.

Print Friendly, PDF & Email