MUHU UUDISSED: Jõulud jälle käe

Jõulukuu lähäb küll nõukse rutuga, et ep sua arugid, kui juba oogid pühad käe. Kuulda olli, et ühna mitmed Muhu ettevõtted panavad juba neljabe õhta omad uksed kindi ja tüöle tullasse alles tuleva voasta. Sui oo ju oln nõuke kipekiire ja muhulane oo oma puhkuse kohe auga ää tienin.

Piiri taaskasutuskeskus oo viel riede koa lahti ja siis oo sial ühe euru päe. Et kõik riidenasvärgi soab kätte, kui sa iga kauba iest ühe euru maksad.

Ja Muhu muuseum oo koa ikka voasta lõpuni lahti. Paljast jõululaupa ja esimese ja teese püha oo uksed päris kindi. Neh, ja jõuluriede ja vanavoasta pääva, siis ollasse paljast kümnest kaheni tüös. Muedu ikka iga päe kümnest viieni.

Toomal oo põhud muas ja suab vägikaegast vädada. Koguva rahvas aliseb ikka, et talve põle sial külas inimesi nähe mitte. Mineva talve üks pereema arvas, et ta näin ühte võerast inimest, aga pärast tuln välja, et olli ta oma vanamies, ja seevuasta jälle üks ütles moole, et surnuaidas liigub koa rohkem rahvast kut Koguva vahel. Aga näedsa, Koguva tasub paergu minna küll, suab põhkus mürada ja sooja kohvet pakutse koa igale ühele, kis piaks tahtma. Kui änamaste oo Muhus nõuksed kõrvalised söömakohjad kindi, siis Muhu muuseumis soab küll voasta läbi sooja kohvet ja neh, Kuivastu sadama kohvikus võib koa põlast võtta. Mujal ete ep tiagid väljaspuol Liiva linna sõukest kohta keskel talvet.

Jõululaupa õhta kellu seitsmest oo Liival suures kirkus tienistus ja piale selle, et jõuluevangeeliumid loetse, soab kuulata Muhu segakuori koa laulmas.

Neh, et kui juba puhkamiseks lähäb, siis sissejuhatuseks võiks ikka kenaste pidu koa pidada. Ikkagid jõulud ju. Jõulu esimese püha õhta ootab Külasema külaseltsing kõiki muhulasi ja müödasõitjuid koa Liivale, Koosta. Pidu akkab pihta kellu kuiest ja sisse piaseb kolme euru iest. Neh, külarahval oo kontsert ette näedata ja õnneluosi soab mänga ja neh, pissike üllatus oo koa laanis. Muidugid tantsi soab koa. Muusikad tieb Ardo Juhkam. Pidu akkab pihta kellu kuiest.

Valla voastalõpu pidu, sie kus köib just niisamma palju muhulasi kut sui joanitulel, sie pietse sedakorda ää kolmekümnenda detsembri õhta. Ikka muedugid jälle spordiallis. Ega teist nii suurt ruumi ete sii suare pial põlegid, et poole suare jägu rahvast korraga piduse mahuks.

Pidu akkab pihta kellu kahessast õhta ja pileti innaks oo kümme eurut. Kohjad piaks muidugid nobesti kindi panema. Annelile tuleb elista 50 37 407. Esinevad jälle Saaremaa ühisgümnaasiumi abituriendid ja tansimuusikad mängab ansambel Mis Siis.

Nõnna et munukseid pühi siis kõikidele ja olge ise koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email