Koosolek ei toonud Salmel oodatud pingeleevendust (13)

VÕTAB TÜÜRI: käsitööõpetaja Tiia Kobinil tuleb uuest aastast asuda juhtima direktori kohusetäitjana Salme põhikooli. Tema selja taga sekretär-raamatukoguhoidja Ivi Saar. EGON LIGI

VÕTAB TÜÜRI: käsitööõpetaja Tiia Kobinil tuleb uuest aastast asuda juhtima direktori kohusetäitjana Salme põhikooli. Tema selja taga sekretär-raamatukoguhoidja Ivi Saar.
EGON LIGI

Salme põhikoolis üleeile toimunud koosolekul lepiti kokku, et koolijuhi kt-na alustab uuest aastast käsitööõpetaja Tiia Kobin. Mitme lapsevanema soovi näha tagandatud direktorit edaspidigi matemaatikaõpetajana ei aktsepteeritud.

“Just, mina julgesin seda arvamust [koosolekul] avaldada,” tunnistas Saarte Häälele direktorivastase pöördumise initsiaator Merle Lepik. “Õpetajate pöördumine koolipidaja poole tehti ikkagi suhtlemisoskuste põhjal. Sellest võiks ju alustada ja edasi mõelda. Aga matemaatikaõpetajale tehakse konkurss ja tema töölevõtmise otsustab direktori kt.”

Õpetaja Lepik teatas koosolekul, et kui Pütsep peaks kooli naasma, esitab ta lahkumisavalduse. Merle Lepik ei välistanud, et Marika Pütsep võib kandideerida kooli matemaatikaõpetajaks.

Aeg annab arutust

Mitme koosolekul osalenud lapsevanema ja ka õpetaja sõnul ei jõutud lahendusteni ja vastasseis jätkub. “Sellel koosolekul ei olnud mitte mingisugust tulemust,” ütles üks volikogu liige, kes ei soovinud täiendavaid kommentaare anda.  “Selle asja peab korda ajama vallavanem,” arvas teine Saarte Häälega suhelnud Salme elanik.

Vallavanem Kalmer Poopuu ütles, et kollektiivile tuleb anda aega leppimiseks, milleks jõuluaeg ja koolivaheaeg kenasti sobivad.

Üks lapsevanem leidis, et lahenduseni peavad jõudma õpetajad omavahel, sest vaenulik õhustik edasi ei vii ja kannatajad on Salme põhikooli õpetajad. “Mina ju ei tea, mis suhted õpetajatel omavahel on, sest kooli maine on alati välja paistnud hea. Kuid selge, et niisama selliseid pöördumisi ei tehta ja midagi on seal tuha all kogu aeg hõõgunud.”

Saarte Häälega suhelnud inimesed oma nime lehes näha ei taha, sest kogukond on väike ja meelsuse näitamine võib probleeme tekitada.

Toimetuse käsutuses on Salme põhikooli hoolekogu esimehe Oliver Parresti koostatud memorandum, kus selgitatakse põhjalikult direktori lahkumiseni viinud konflikti tagamaid ja selle kronoloogiat. Memo on täismahus loetav Saarte Hääle veebiküljel.

Aastaid vindunud

“Esimeseks ilminguks konfliktsest juhtimisest loevad asjaosalised direktori ja õpilasesinduse vastasseisu 2009. aastal, mis sarnaneb praegusele. Selle sisuks oli, et direktor tahtis ÕE tegevust piirata ja kontrollida,” seisab memos. “Ära ei tohi aga unustada, et pingete taga ei ole ainult paar inimest. Ebaõiglast kohtlemist on tunda saanud enamus kollektiivist.”

Korduma kippuvate küsimuste formaadis koostatud memos on muu hulgas ka vastus tähelepanekule “see kõik tuli täiesti ootamatult ning põhjustest ei ole midagi räägitud”: asju püüti lahendada majasiseselt, ilma sopaloopimiseta ja suurt lärmi tegemata.


Konflikti kronoloogia

  • Kolmapäeval, 7.12: Alustati esimese avalduse koostamist.
  • Reedel, 9.12: Päeval saadi viimased allkirjad (kokku 7) ja esitati avaldus vallavanemale. Reede pärastlõunal käis direktor mõne allakirjutanuga vestlemas, mõnest öeldud fraasist jääb mulje, et tegu oli direktoripoolse hirmutamisega.
  • Esmaspäeval, 12.12: Vallavanem vestles volikogu esimehe juuresolekul direktoriga ja kutsus üles koolirahu pidama, sealjuures lepiti kokku, et allakirjutanutele ei järgne repressioone. Lepiti kokku, et õpetajate seas toimub küsitlus töökeskkonna kohta neljapäeval, sest direktori sõnul poleks see varem võimalik olnud. Esmaspäeval lõuna ajal saatis direktor kooli personalile kirja, milles teatas teisipäeval toimuma pidanud sisekoolituse (arvutikoolituse) koha ja sisu muutusest. Koolituse algse läbiviija, haridustehnoloogiga ei olnud see muudatus kooskõlastatud. Õhtul arutasid vallavanem ja IT-spetsialist küsitluse anonüümsuse tagamist. Selle käigus selgus, et enne teisipäevast sisekoolitust on piisavalt aega küsitlus läbi viia. Et vältida võimalikku küsitlustulemuste mõjutamist sisekoolitusel, otsustasid vallavanem ja volikogu esimees küsitluse läbi viia enne koolitust.
  • Teisipäeval, 13.12: Enne planeeritud sisekoolitust viisid vallavanem ja volikogu esimees koolis küsitluse läbi, võtsid sealsamas andmed kokku ja andsid tulemustest vastanutele teada. Need näitasid, et probleemid kooli töökeskkonnas on üsna tugevad ja teadvustatud. Täpsed tulemused on vallavanema ja õppealajuhataja käes. Teisipäevasest sisekoolitusest, mis toimus planeeritud ajal kohe pärast küsitlust, annab ülevaate teine pöördumine, millel on nelja õpetaja allkirjad.
  • Kolmapäeval, 14.12: Vallavalitsusse viidi teine pöördumine. Selles nõuti olukorra viivitamatut parandamist ja teatati, et allakirjutanud ei ole nõus Marika Pütsepaga koos töötama. Samal päeval läks direktor vallavanema juurde eelnevalt kokkulepitud vestlusele, millest võttis osa ka volikogu esimees. Toimus pikk läbirääkimine, kus oli nüüdseks lauale jäänud kaks varianti: vallandamine töölepingu rikkumise tõttu või lahkumine poolte kokkuleppel. Lõpuks jõuti poolte kokkuleppeni, mille kohaselt tööleping pidi lõppema reedel. Direktor lubas rääkida ajalehtedega, mida vallavanem ei keelanud.
  • Neljapäeval, 15.12: Koolis oli Saarte Hääle ajakirjanik. Direktor oli töötajate, õpilaste ja lapsevanematega emotsionaalne ja valas pisaraid (võrdluseks: õpetajad on samuti pisaraid valanud, aga mitte avalikult, õpilaste ees).
  • Reedel, 16.12: Direktori eestvõttel toimus kohvilaud, millest mitmed õpetajad ei olnud teadlikud. Samal päeval anti töö üle ja direktor lahkus rahulikult.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email