Lääne-Saare valla järgmise aasta remondikavas on 76 teelõiku (6)

Eile esimest korda Lääne-Saare volikogus arutusel olnud ja elava arutelu tekitanud valla teede investeeringute kolme aasta kavas on 76 teelõiku, millest ligemale pooled võiksid remonditud saada juba tuleval aastal.

Investeeringute kava kokku seadnud Lääne-Saare Halduse juht Margus Männik ütles Saarte Häälele, et üldisest pingereast on esile tõstetud 16 teelõiku, mis tuleval aastal ootavad jätkutöid ja tuleks kindlasti ära teha. “Neil on alused tehtud ja need ootavad vaid mustkatte alla viimist,” selgitas ta.

Volikogu liige Mart Maastik juhtis aga tähelepanu just sellele n-ö eelisnimekirjale ja soovis teada, kelle otsusega on tänavu viidud freesasfalti mitmele selles nimekirjas olevale Kudjape tänavale, mida aga selle aasta remondinimekirjas ei ole. Männiku ja abivallavanem Urmas Sepa selgituste kohaselt on kõik tööd, kogumaksumuses 5000 eurot, tehtud Mündi tänava investeeringute nime all, kuna osa pinnatud tänavaid polnud selle aasta nimekirja koostamisel veel teederegistris.

Männiku sõnul on volikogule esitatud teede investeeringute järjekord valla haldusettevõtte nägemus. “Aga lõpliku pingerea paneb paika volikogu külaelukomisjon, kusjuures kõik volinikud saavad seda parandada. Välja ei jää midagi, aga küsimus on, millisele positsioonile üks või teine teelõik jääb,” märkis ta.

Esialgses nimekirjas on 75 teelõiku kogupikkusega 60,5 km, lisaks Kärla aleviku parkla. Endisest Kaarma piirkonnast on pingereas 30, Kärla piirkonnast 27, Lümanda piirkonnast 13 ja valla alevikest viis teelõiku.

Lääne-Saare 2017. aasta eelarves on teede investeeringuteks ette nähtud 527 000 eurot, millest  200 000 tuleb valla eelarvest ja 327 000 riigieelarvest.

Teede investeeringute plaani pingerea koostamisel võetakse arvesse asustustihedus tee teeninduspiirkonnas, liiklusintensiivsus, tee üldine olukord, hüvesaajate hulk, tee pikkus ning samuti ühis- ja koolitranspordi marsruut. Teede investeeringute kogusummast kuni 25% kasutatakse nn omaosalusega teede remondiks (pindamiseks).

Print Friendly, PDF & Email