Direktori ametist kangutamine tekitas kooli korrustevahelise lõhe (20)

PROBLEEM OLI VAJA LAHENDADA: Iga konflikt tuleb lahendada siis, kui ta tekib, ütleb vallavanem Kalmer Poopuu (paremal), kes tegi seda koostöös vallavolikogu esimehe Andres Rauna ja kooli hoolekoguga. IRINA MÄGI

PROBLEEM OLI VAJA LAHENDADA: Iga konflikt tuleb lahendada siis, kui ta tekib, ütleb vallavanem Kalmer Poopuu (paremal), kes tegi seda koostöös vallavolikogu esimehe Andres Rauna ja kooli hoolekoguga.
IRINA MÄGI

Salme põhikoolis valitseb pärast direktori ootamatut lahkumist peataolek, esimese ja teise korruse töötajad omavahel ei suhtle, õpilased muretsevad matemaatikatundide pärast, mitmed lapsevanemad plaanivad lapse linnakooli viia.

“Alumine korrus absoluutselt ülemisega ei suhtle. Direktor pani viisakalt teate, et pakub viimast kohvi, istusime rõõmsalt koos, tänasime teda, aga [selle lahkumise] algatajad näole ei andnud,” rääkis eile Saarte Häälega vestelnud Salme põhikooli õpetaja, kes ei soovinud oma nime lehes avaldada.

Ka eile Kuressaares jõulude puhul peetud koosistumisele koolimaja alumise korruse rahvas ei tulnud.

Eile andis osa õpetajate nõudmisel ametist kõrvaldatud direktor Marika Pütsep juhtimise vallavanem Kalmer Poopuule üle, õppealajuhataja Marina Maasik direktori kohusetäitja koha vastuvõtmisest esialgu keeldus.

“Mõni kolleeg on mulle öelnud, et oleksime nõus, kui sina võtaksid kt koha, kuid praegu kahtlen, kas tahan seda suppi süüa,” oli Maasiku kommentaar eile Saarte Häälele.

Probleem matemaatikaga

Vallavanem Kalmer Poopuu sõnul toimub teisipäeval koolimajas tema osalusel õpetajate koosolek. Seal otsustakse, kuidas kooli juhtimisega edasi minna. Üks suuremaid probleeme on kohe uuel veerandil matemaatikatundidega, samuti on pooleli mitu projekti, mida on vedanud direktor Pütsep.

Mitmed lapsevanemad, kes lugesid Salmel toimunud mässust koolijuhi vastu eilsest Saarte Häälest, pöördusid õpetajate poole, uurides, mis saab matemaatikatundidest. Väidetavalt kaaluvad mõned vanemad lapse linnakooli panemist, sest kardavad, et keset kooliaastat Saaremaalt head matemaatikaõpetajat leida on väga keeruline.

“Koolitöö peab jätkuma, lapsed ei pea kannatama,” ütles Saarte Häälega suhelnud õpetaja. “Meie oleme valmis kooli nimel koostööd tegema, sõltub nüüd nendest, kuidas nad suudavad meile näkku vaadata ja koostööd teha,” viitas ta “alumisele korrusele”.

Saarte Hääle käsutuses on 8. detsembril vallavanem Kalmer Poopuule saadetud pöördumise tekst, millele andis allkirja seitse põhikooli töötajat (loe lisalugu).

Esmaspäeval kutsus Kalmer Poopuu direktor Marika Pütsepa oma jutule, luges pöördumise ette ja nõudis selgitusi. See valas omakorda õli tulle juurde, sest teisipäeval, enne plaanitud sisekoolitust tulid koolimajja Kalmer Poopuu ja volikogu esimees Andrus Raun eesmärgiga teha koolitöötajate anonüümne küsitlus. Poopuu ütles Saarte Häälele, et küsitluse kokkuvõte kallutas vastuseisu direktorile selgelt “punasesse”.

“Kuusteist õpetajat, kes küsitlusele vastasid, tunnistasid probleemi olemust,” sõnas Poopuu. Ta kinnitas taas, et Marika Pütsep on tugev administraator, kuid suhtlemisprobleeme on talle ette heidetud tihti varemgi. “Kui keegi heidab mulle ette, et ajastus oli vale, siis tegelikult mul midagi muud üle ei jäänud. Iga konflikt tuleb lahendada siis, kui ta tekib. Ei saa lõputult edasi lükata, et vaatame veel, vaatame veel.”

Nõue ametist vabastada

Teisipäevasest koolitusest Salme koolis midagi välja ei tulnud. Direktor nõudis oponentidelt selgitusi toonil, mis neile ilmselgelt ei meeldinud.

“Terve koosoleku vältel ründas direktor üksikuid töötajaid verbaalselt, alandavalt, valjuhäälselt, ebaviisakalt ja moonutades fakte, muutes töökeskkonna äärmiselt ebaturvaliseks. Ohustades otseselt töötajate emotsionaalset heaolu,” seisab kirjas.

Seepärast saadeti kolmapäeval vallavanemale uus kiri: “Nõuame koolipidajalt viivitamatut töökeskkonna tasakaalukaks ja ohutuks muutmist. Allakirjutanud ei ole edaspidi nõus Marika Pütsepaga koos töötama, tundes muret enda ja teiste kooli töötajate heaolu suhtes,” seisab seekordses, nelja allkirjaga pöördumises.

Vallajuhtidele sellest piisas, pärastlõunal kutsuti Marika Pütsep uuesti vallamajja ja seati valiku ette, kas kirjutab alla ise ametist lahkumisele poolte kokkuleppel või ta vabastatakse ametist. Marika Pütsep kirjutas lõpuks alla kokkuleppele, et tööleping lõpetatakse poolte kokkuleppel 17. detsembrist 2016.


Pöördumine

Pöördume Salme vallavalitsuse poole leidmaks lahendust koolis koolikollektiivi ja direktor Marika Pütsepa vahel tekkinud probleemidele.

Aastaid kestnud ja viimasel ajal süvenenud probleemid on:

  • direktori tihti alandav suhtlemisviis õpetajate ja õpilastega, lahendades olukordi sobimatult – positiivset töökeskkonda lõhkudes;
  • paljusid töid sunnitakse tegema kiirustades: käsil on mitu erinevat projekti korraga, millega kaasneb ühelt teemalt teisele hüppamine jõudmata asjasse süveneda, mis omakorda tekitab segadust ja järjepidevusetuse tunnet – panustamine käib rohkem välisele kuvandile kui sisule – õpetajate aega ja tööd ei väärtustata;
  • töötajail ei ole võimalik vastutada oma töövaldkonna eest – oma töötajaid peaks usaldama, pidev negatiivne sekkumine ja läbimõtlematud töökorraldused pärsivad motivatsiooni tööd teha;
  • arenguvestlused mõnede töötajatega on olnud alandavad ja süüdistavad;
  • vestlused direktoriga on muutunud mõttetuks – oma probleemidega direktori poole üksinda pöörduda ei saa, sest ei või iial teada, kuidas vestlus hiljem teistele ette kantakse;
  • ühiskoosolekud on muutunud õpetajatele stressirohketeks – õpetajate arvamusi ei võeta kuulda ning sageli kõneleb direktor ainuisikuliselt juhtkonna eest;
  • lastevanemate kommenteerimine, sh kogu kollektiivi ees, eelarvamuslik suhtumine otsuste tegemisel ja hinnangute andmisel;
  • koolidemokraatia lõhkumine, sh õpilasesinduse rolli alavääristamine;
  • direktori autoritaarne juhtimisstiil ei soosi diskussiooni ja koostööd.

Arvestades probleemi delikaatsust, ootame lahendit, mis ei kahjustaks kooli mainet.

8. detsembril 2016 Salmel


Kiri on avalik teave

Salme valla dokumendiregistris õpetajate pöördumisi ei registreeritud, sest autorid palusid, arvestades probleemi delikaatsust, koolipidajalt lahendit, mis ei kahjustaks kooli mainet. Nii põhjendas neljapäeval Saarte Häälele Kalmer Poopuu.

Samuti palus ta kolmapäeval kohtumisel Marika Pütsepaga lahkumise põhjustest avalikkusele mitte rääkida. Sellest tänaseks endine koolijuht neljapäeval Saarte Häälega suheldes ka keeldus.

Saarte Hääl sai kirjad oma käsutusse teabenõude abil. Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõuniku Maire Iro sõnul peaks kooliõpetajate pöördumine olema dokumendiregistrisse kantud.

“Seda, kas dokument sisaldab ka juurdepääsupiiranguga teavet või peaks olema avalikult kättesaadav, ei saa täpsemaid detaile teadmata hinnata,” selgitas ta Saarte Häälele.

Print Friendly, PDF & Email