Töötute saarlaste arv kasvab mühinal (10)

Novembri lõpus oli Eestis töötuna registreeritud 27 809 inimest. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 5350. Saare maakonnas oli läinud kuu lõpuks töötuna registreerituid ühtekokku 550. Vaid kuu varem oli neid 519, seega lisandus napi kuuga 31 töötut.

Kuressaares oli töötuna registreeritud 198 inimest, kuu varem oli linnas töötuid 189. Töötute arv kasvas ka Kihelkonnal, Leisis, Muhus, Mustjalas, Pihtlas, Salmel ja Torgus. Mainitud valdades oli end novembri lõpuks töötuna arvele võtnud 11, 35, 22, 10, 27, 24 ja 10 inimest.

Töötute arv jäi kuu varasemaga võrreldes samaks Orissaares, Pöidel, Ruhnus ja Valjalas. Orissaares oli töötuid 26, Pöidel 15, Ruhnus neli ja Valjalas 20.

Töötute arv kahanes Laimjalas ja Lääne-Saare vallas. Kui Laimjalas oli oktoobri lõpus 18 töötut, siis kuu aega hiljem oli töötuid 14. Lääne-Saare vallas oli töötuid eelmise kuu lõpus 134, kuu aega varem aga 137.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid novembri lõpus lihttöölised (22%), teenindus- ja müügitöötajad (17%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%). Kõige suurema osakaalu töötukassa vahendatavatest töökohtadest moodustasid samal ajal teenindus- ja müügitöötajatele (24%), seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele (22%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%) pakutavad töökohad.

Novembris sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 2850 inimest. Töötukassa maksis novembris töötuskindlustushüvitist 10 262 inimesele. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,8 miljoni euro. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai novembris 7066 inimest.

 

Print Friendly, PDF & Email