PÖÖRDUMISED, mis viisid koolijuhilt ameti (8)

Saarte Hääl avaldab kaks pöördumist, mille saatsid Salme kooli õpetajad vallavanem Kalmer Poopuule 8. ja 13. detsembril.

Salme valla dokumendiregistris õpetajate pöördumisi ei registreeritud, sest autorid palusid, arvestades probleemi delikaatsust, koolipidajalt lahendit, mis ei kahjustaks kooli mainet. Nii põhjendas neljapäeval Saarte Häälele Kalmer Poopuu.

Samuti palus ta kolmapäeval kohtumisel Marika Pütsepaga lahkumise põhjustest avalikkusele mitte rääkida. Sellest tänaseks endine koolijuht neljapäeval Saarte Häälega suheldes ka keeldus.

Saarte Hääl sai kirjad oma käsutusse teabenõude abil. Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõuniku Maire Iro sõnul peaks kooliõpetajate pöördumine olema dokumendiregistrisse kantud.

“Seda, kas dokument sisaldab ka juurdepääsupiiranguga teavet või peaks olema avalikult kättesaadav, ei saa täpsemaid detaile teadmata hinnata,” selgitas ta Saarte Häälele.

poordumine

Pöördumine
Pöördume Salme Vallavalitsuse poole leidmaks lahendust koolis koolikollektiivi ja direktor Marika Pütsepa vahel tekkinud probleemidele.
Aastaid kestnud ja viimasel ajal süvenenud probleemid on:

• direktori tihti alandav suhtlemisviis õpetajate ja õpilastega, lahendades olukordi sobimatult – positiivset töökeskkonda lõhkudes;

• paljusid töid sunnitakse tegema kiirustades: käsil on mitu erinevat projekti korraga, millega kaasneb ühelt teemalt teisele hüppamine jõudmata asjasse süveneda, mis omakorda tekitab segadust ja järjepidevusetuse tunnet – panustamine käib rohkem välisele kuvandile kui sisule – õpetajate aegaja tööd ei väärtustata;

• töötajail ei ole võimalik vastutada oma töövaldkonna eest – oma töötajaid peaks usaldama, pidev negatiivne sekkumine ja läbimõtlematud töökorraldused pärsivad motivatsiooni tööd teha;

• arenguvestlused mõnede töötajatega on olnud alandavad ja süüdistavad;

• vestlused direktoriga on muutunud mõttetuks – oma probleemidega direktori poole üksinda pöörduda ei saa, sest ei või iial teada, kuidas vestlus hiljem teistele ette kantakse;

• ühiskoosolekud on muutunud õpetajatele stressirohketeks – õpetajate arvamusi ei võeta kuulda ning sageli kõneleb direktor ainuisikuliselt juhtkonna eest;

• lastevanemate kommenteerimine sh kogu kollektiivi ees, eelarvamuslik suhtumine otsuste tegemisel ja hinnangute andmisel;

• koolidemokraatia lõhkumine sh Õpilasesinduse rolli alavääristamine;

• direktori autoritaarne juhtimisstiil ei soosi diskussiooni ja koostööd.

Arvestades probleemi delikaatsust ootame lahendit, mis ei kahjustaks kooli mainet.

8. detsembril 2016
Salmel

[7 allkirja]

 

Pöördumine Salme vallavalitsusele

Eile, 13.12.2016 kell 14:30 oli planeeritud kooli töötajatele sisekoolitus, milles pidi väidetavalt koolidirektor tegema ettekande kodustest ülesannetest.

Enne koolitust tulid vallavanem ja volikogu esimees, sooviga teha anonüümne küsitlus koolitöötajatele. Nad selgitasid, mis on küsitluse eesmärk ja tegid kohapeal ka kokkuvõtte ning lühikese ülevaate.

Koolituse alguses nõudis direktor selgitusi eelnevale pöördumisele. Avaldamata, kust pärinevad andmed allakirjutanute kohta. Luges ette hulga väidetavaid kaebusi, mida pöördumises ei esinenud, väites, et kuulis neid vallavanemalt. Ootamata vastuseid, hakkas ta süüdistama oletatavaid autoreid.

Terve koosoleku vältel ründas direktor üksikuid töötajaid verbaalset, alandavalt, valjuhäälselt, ebaviisakalt ja moonutades fakte, muutes töökeskkonna äärmiselt ebaturvaliseks. Ohustades otseselt töötajate emotsionaalset heaolu.

Korduvatele üleskutsele alustada tema planeeritud sisekoolitusega, direktor ei reageerinud. Nõuame koolipidajalt viivitamatut töökeskkonna tasakaalukaks ja ohutuks muutmist.

Allakirjutanud ei ole edaspidi nõus Marika Pütsepaga koos töötama, tundes muret enda ja teiste kooli töötajate heaolu suhtes.

[4 allkirja]

Print Friendly, PDF & Email