MÄSS SALMEL: vallajuhid vabanesid koolijuhist päevapealt (59)

TUNNUSTATUD JUHT: Marika Pütsep ütleb, et kõige rohkem soojendab tema südant 2013. aastal saadud Salme vallavolikogu tänukiri väga hea töö eest ja 2015. a Saaremaa parima koolijuhi tiitel (esitas Salme vald). Fotol on Marika Pütsep 2012. aastal Salme koolile antud tiitliga “Tiigri tegija” kaasnenud klaaskujuga.

TUNNUSTATUD JUHT: Marika Pütsep ütleb, et kõige rohkem soojendab tema südant 2013. aastal saadud Salme vallavolikogu tänukiri väga hea töö eest ja 2015. a Saaremaa parima koolijuhi tiitel (esitas Salme vald). Fotol on Marika Pütsep 2012. aastal Salme koolile antud tiitliga “Tiigri tegija” kaasnenud klaaskujuga.

Kas kirjutad avalduse ametist lahkumiseks omal soovil isiklikel põhjustel või tuleb vallandamine, pani Salme vallavanem Kalmer Poopuu esmaspäeval Salme põhikooli direktori Marika Pütsepa valiku ette.

“Piltlikult öeldes pandi näpud sahtli vahele ja kästi lahkumisavaldus kirjutada,” ütles üks asjaga kursis olev maakonna põhikooli direktor Saarte Häälele.

Koolijuhtide e-postilisti kaudu levis uudis Marika Pütsepa lahkumisest kulutulena ja terve eilse hommiku pidi ta asjaolusid selgitama hämmastunud kolleegidele igast maakonna servast.

Kolmapäeva pärastlõunal kutsuti koolijuht uuesti vallavalitsusse. Pärast mitmetunnilist vestlust, kus osalesid lisaks vallavanemale volikogu esimees ja õpetajate ametiühingu esindaja, otsustas Marika Pütsep avaldusele alla kirjutada. Sellele lisaks keelas vallavanem lahkumise põhjustest avalikkusele rääkida.

Sel põhjusel Marika Pütsep Saarte Häälele konflikti kohta sisulisi kommentaare ei anna. Küll aga tegid seda nimetuks jäädes mitu tema alluvat, kellele koolijuhist vabanemise moodus ei sobi. Nimelt allus vallavanem Pütsepa lahkumist nõudes koolist saadetud nn esimese korruse pöördumisele. Allkorrusel on algklassid ja sealt koolijuhi kangutamine juba mõned kuud tagasi alguse sai.

Lammutamine ei vii edasi

“Ma ei ütle, et ma midagi valesti ei teinud, kuid töölepingu tingimusi, ametijuhendit olen alati täitnud. Aga praegusel juhul panid kolleegid vallavalitsuse valiku ette, kas lahkuvad nemad või mina. Nende võit, kuid selline lammutamine kooli edasi ei vii,” lausub Marika Pütsep, kelle juhtimisel on kool, selle õpilased ja õpetajad saavutanud mitmeid tunnustusi ja seda mitte ainult Saaremaal, vaid vabariiklikul tasemel.

Noorte kolleegide etteheidete sisuks pole seejuures koolijuhi sisuline töö, vaid tema mõnikord konarlik või järsk suhtlemisstiil ja sellest sündinud konfliktid. Üks Poopuule saadetud pöördumisele alla kirjutanutest, kooli huvijuht Mariliis Lazarev selgitab: “Tekkinud olukord ei andnud võimalust senisel viisil jätkamiseks, tuli leida lahendus ning asi lahendati poolte kokkuleppel.”

“See olukord on meie koolis värske ja hell teema. Hetkel ei soovi ma küll kõigi nimel rääkida või kommenteerida. Kindlasti palume asjale lähenemisel delikaatsust, kõigi osapooltega arvestamist,” räägib Lazarev Saarte Häälele.

Seevastu “teise korruse” rahvas ehk umbes kaks kolmandikku 18-liikmelisest kollektiivist on Marika Pütsepa selja taga. “Kool on kildudeks lõhutud,” ei hoia üks õpetajatest Saarte Häälega suheldes värve kokku. Teine ütleb, et oponentidele pakuti kompromissi, direktor lubas omalt poolt “kolm sammu tagasi võtta”, kuid solvatud õpetajate sõnum oli selge: kas lahkub direktor või läheme meie.

Marika Pütsep tunnistab, et tal on kahju lahkuda ja jätta tosina aasta töö keset õppeveerandit, kooliaastat ja valdade liitmisele vastu minnes. Märtsikuus on tulemas Salme kooli välishindamine. Marika Pütsep pakubki, et vallavalitsus võinuks ära oodata maavalitsuse spetsialisti Meelis Kaubi tehtava auditi. Kui selle tulemusel oleks temale kui koolijuhile jätkuvalt etteheiteid, siis poleks millegi üle vaielda.

Koolipidaja esindaja, Salme vallavanem Kalmer Poopuu kinnitas, et viimane tööpäev on Marika Pütsepal täna. Pütsep ei jätka ka matemaatika- ja füüsikaõpetajana, kellena ta on Salme põhikoolis töötanud kauemgi kui direktorina.

Kollektiivisisene teema

Kooli töötajatelt koolipidajale läkitatud pöördumise üksikasju ei saanud vallavanem kommenteerida ja seda pöördujate soovil. Nimelt on pöördumises mainitud, et arvestades probleemi delikaatsust, oodatakse koolipidajalt lahendit, mis ei kahjustaks kooli mainet. Tegemist on kollektiivisisese isikliku teemaga, mida laiema avalikkuse ees lahata poleks eetiline. “Koolipidaja roll oli olla osapoolte lepitaja, ta leidis lahenduse ja leping lõpeb poolte kokkuleppel,” nentis Poopuu.

Tema sõnul ei juhtunud asi päevapealt. Pöördumine saabus kooli töötajatelt mõne aja eest ja probleemile ongi vahepealsel ajal lahendust otsitud.

Valla dokumendiregistris ei ole pöördumist näha olnud, kuna pöördumine tuli otse Poopuule kui koolipidaja esindajale ning lahendust oodati temalt. “Seepärast ei ole seda sinna ka üles pandud, see on olnud minu käes,” põhjendas vallavanem.

Kalmer Poopuu kinnitusel ei ole probleemid osapoolte vahel olnud otseselt tööga seoses, vaid suhete tasandil. Pütsep on olnud väga hea õpetaja ja tugev administraator. Selle nädala lõpuni on Pütsep veel tööl ja osapoolte vahel kehtib n-ö koolirahu.

Andres Sepp, Kertu Kalmus


Salmel veri vemmeldab

Salmele on see juba teine kord suure käraga ja keerulist teed pidi koolile direktorit valida. 2005. aastal lõppes Salme kooli looja ja toonase direktori Arno Vinni tööleping ning korraldati konkurss.  Esimese konkursi ta ka võitis, kuid segastel põhjustel konkurss tühistati. Teisel konkursil osalemiseks tegi vallavanem Kalmer Poopuu ettepaneku maavalitsuse haridusametnikule Meelis Kaubile, kes pärast vaagimist ka kandideeris. Kaubi võitis konkursi, kuid loobus kohe väidetavalt seetõttu, et alguses räägitud ja pärast selgunud tingimused ei klappinud.

Seega toimus uus direktori valimine ja selleks sai Marika Pütsep. Ühe esimese personalimuudatusena tõi ta tööle nüüd tema vastu protesteerinud Merle Lepiku, kes valiti sel aastal Eesti parimaks klassiõpetajaks.

Lähemal ajal on aga oodata konkurssi uue koolidirektori leidmiseks.

Print Friendly, PDF & Email