Vallavanema veerg

Igal aastal süütab keegi
kuusel küünlad, mille leegid
toovad vaikset jõulurahu.
Ja su südamesse mahub
korraga nii palju head,
et seda jagama sa pead…
Erika Esop

Taas on üks aasta lõpusirgele jõudnud. Tõesõna, mida aeg edasi, seda kiiremalt aastad lendavad. Lausa nii kiiresti, et keeruline on aastatele jutti vahele tõmmata, millised tegevused eelmisesse, millised üle-eelmisesse aastasse jäävad…

Tegelikult ongi aastad omavahel tegevustega niivõrd läbi põimunud, et kas nii selget vahet meie igapäevategemistes ongi vaja tajuda?

Jah, meie tegemiste planeerimise aluseks ja võimaluseks on iga-aastane eelarve, kuid ka siin ei toimetata enam ammu aastapõhiselt.

Sellegipoolest – 2016. aasta on olnud taas kord tegus aasta. Kui eelmise aasta lõpus ütles vallavanem aastale tagasi vaadates, et 2015 oli vallale kohanemise aasta, siis tuleb täna, aasta hiljem tõdeda, et kohanemist on jagunud veel ka sellesse aastasse. Sügisel alustas tööd valla asutus Lääne-Saare Haldus, mis koondab endas kogu vallavara hooldamise ja haldamisega seonduva ning muudab teiste valla asutuste jaoks senist töökorraldust hoonete haldamisel. Ka see nõuab kohanemist ja harjumist.

Reaalsuseks on saanud mitmed plaanid, suvel avas uksed hooldekodu, algas Kärla rahvamaja ehitus, soojaettevõtja parendab Kärla aleviku küttesüsteeme.

Teisalt on 2016. aasta hoovõtmise, plaanide-projektide ettevalmistamise aasta. Ja see vahest ilmestabki 2016. aastat kõige enam.

Projekteerimisel on Lümanda keskusehoone ümberehitus, ettevalmistusi tehakse taotluse esitamiseks põhikoolide võrgustiku korrastamise meetmesse, et rekonstrueerida Lümanda koolihoone. Ettevalmistused on alanud ka Aste klubi renoveerimiseks ja Aste kooli staadioni korrastamiseks. Taotlus on esitatud toetuse saamiseks, et alustada Nasva sadama korrastamist. See on projekt, mille realiseerumist on oodatud kaua-kaua, see on olnud endise Kaarma valla kauaaegne prioriteet, mis on nüüd tänu paljude inimeste koostööle ja pingutustele astunud sammu edasi.

Koostöös Salme vallaga saab uuel aastal ühendatud Mändjala ja Tehumardi kergliiklustee, ka selle projekti ettevalmistamiseks on kulunud mitmete inimeste hulk töötunde ja seda mitme aasta jooksul. On hea meel, et need kaks teelõiku lõpuks ühendatud saavad ning eeldatavalt järgmise aasta hilissuvel saab turvaliselt liigelda Kuressaarest kuni Läätsani.

2017. a plaanime teha senisest enam investeeringuid ka valla teedesse, oktoobris volikogu poolt vastuvõetud eelarvestrateegia kohaselt on selleks kavandatud ca pool miljonit eurot.

Julgen öelda, et hästi on käima läinud koostöö valla ja kogukondade esindajate vahel. Kindlasti on siin arenguruumi, kuid algus on tehtud ja peamine, et huvi koostööks on siiski mõlemapoolne. Eriliselt hea meel on Lääne-Saare vallale osaks saanud tunnustuse “Kena koostöö” eest, mis väärtustab just nimelt valla ja kolmanda sektori koostööd.

Tegemist on palju. Lisaks on järgmine aasta ühinemist ettevalmistav aasta, mis omakorda tähendab igapäevatööle tööd lisaks. Olen tänulik, et meie vallas töötavad inimesed, kes on talunud viimase kahe aasta tavapärasest suuremat koormat ning on valmis seda tegema ka uuel aastal. See on kindlasti väljakutse.

Olen tänulik meie külavanematele, kogukondade, mittetulundus- ja erasektori esindajatele koostöö eest.

Kui alustasin tõdemusega, et aeg läheb kiirelt, siis lõpetan sooviga, et te kihutavas ümbritsevas leiaksite ikkagi aega iseendale ja oma armsatele. Sest kõige lõpuks on oluline, kes ja kus on su tagala.

Imelisi jõule!

Tiina Luks, Lääne-Saare vallavanem

Print Friendly, PDF & Email