Linnugripp

Lääne-Saare vallavalitsus jagab veterinaar- ja toiduameti (VTA) infokirja, mille kohaselt on Euroopas levimas kõrge patogeensusega linnugripp kodulindudel. Lindude gripp on väga nakkav (seedetrakti või hingamisteede kaudu) ja ägedalt kulgev lindude viirushaigus. See kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ja ulatuslikku majanduslikku kahju.

Linnugripile on vastuvõtlikud kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud. Inimestel seni ühtegi haigusjuhtu registreeritud ei ole ja risk inimestele on väga väike.

Ettevaatusabinõuna tuleks loomapidajatel vältida võimalikke kontakte rändlindudega (katta kodulindude söödakohad), eriti veelindudega, kes on kõige tõenäolisemad haiguse levitajad. Reisides mitte kaasa tuua lindude mune, sulgi, eluslinde ega linnulihatooteid. Haigus levib kergesti inimese, saastunud esemete ja transpordivahendite vahendusel.

Lindude massilisest suremusest või linnugripi kahtlusest tuleb kohe teada anda kohalikule veterinaarkeskusele, volitatud veterinaararstile või veterinaar- ja toiduameti infotelefonile 60 54 750.

Lääne-Saare vallavalitsus

Print Friendly, PDF & Email