“Madalapalgalisi” juhte jagub Saare maakondagi (6)

SELGITUSEKS: Kuigi dividendidelt maksab tulumaksu äriühing, arvestatakse dividende madalapalgalise töötaja tagasimakse tegemisel ikkagi töötaja tuluna, kinnitab Olev Martinson. SANDER ILVEST

SELGITUSEKS: Kuigi dividendidelt maksab tulumaksu äriühing, arvestatakse dividende madalapalgalise töötaja tagasimakse tegemisel ikkagi töötaja tuluna, kinnitab Olev Martinson.
SANDER ILVEST

Äripäev kirjutas hiljuti, et Eestis on mitu tuhat ettevõtte juhatuse liiget, kes saavad nii väikest palka, et hakkavad peagi võitma madalapalgalistele mõeldud 500-eurosest tulumaksuvabastusest, kuigi nende tegelik kuusissetulek on keskmiselt ligi 4000 eurot.

Saarte Hääl uuris Eesti maksu- ja tolliametist, kas sääraseid madalapalgalisi ettevõtete juhte leidub ka Saare maakonnas ja osutus, et leidubki. Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe selgitas, et nad võtsid Saaremaa puhul andmed välja kahte moodi – üks viis on juhatuse liikme rahvastikuregistri asukoha järgi ja teine andmestik on saadud Saare maakonna ettevõtete järgi.

Esmalt saigi vaadatud juhatuse liikmeid, kelle aadress rahvastikuregistris on Saare maakond, kes on 2015. aastal olnud juhatuse liikmed ning saanud samast ettevõttest madalat palka ja dividende.

Palk 300, dividendid 5000 eurot

Kuni 300 eurot palka saavate isikute keskmine palk ühes kuus on maksuameti andmetel 182 eurot, dividende saavad sellist palka teenivad juhatuse liikmed seejuures keskmiselt 1201 eurot kuus.

300–400 eurot teenivad isikud on deklareerinud oma palka keskmiselt 381 eurot kuus ja dividende keskmiselt 5482 eurot kuus. “Siinkohal võib välja tuua erisuse – üks isik on saanud dividende üle miljoni euro, mis viib kogu grupi näitaja kõrgeks,” selgitas Aasmäe. “Kui nüüd see keskmist suuresti mõjutav dividendi saaja välja jätta, siis on selle grupi keskmine dividend 8099 ehk 823 eurot kuus,” lisas Mailin Aasmäe.

Erinevaid palgagruppe on aga veel: 401–600 eurot palka saavate isikute keskmine palk ühes kuus on 497 eurot, dividende saavad nad keskmiselt 1169 eurot kuus ning 601–800 eurot palka saavate isikute keskmine palk ühes kuus on 697 eurot, kuid dividende saavad nad keskmiselt 1690 eurot kuus.

Nn madalapalgalisi juhte annab aga sortida ka lähtuvalt ettevõtte juriidilisest aadressist ning selle alusel on andmed vähe teisemad. Aasmäe selgituse kohaselt võtsid nad vaatluse alla juhatuse liikmed, kes on 2015. aastal olnud juhatuse liikmeks ettevõttes, mille aadress on Saare maakond. “Tingimus on, et isik on olnud juhatuse liige ja saanud samal aastal ettevõttest nii palka kui ka dividende,” selgitas maksuameti pressiesindaja.

Palgagrupid on seejuures samad, mis eelmise metoodika puhul, kuid kuni 300 eurot palka saavate isikute keskmine palk ühes kuus on sedapidi võetuna hoopis 187 eurot ning dividende saavad nad keskmiselt 1106 eurot kuus.

300–400 eurot teenivad isikud on Saare maakonnas deklareerinud oma palgaks keskmiselt 383 eurot kuus ja dividende 614 eurot kuus. 401–600 eurot palka saavate isikute keskmine palk ühes kuus on olnud aga 501 eurot ja dividende saavad nad keskmiselt 758 eurot kuus.

601–800 eurot palka saavate juhatuse liikmete keskmine palk ühes kuus on 683 eurot, dividende saavad nad samal ajal keskmiselt 1375 eurot kuus.

Kõikide gruppide puhul tuleb seejuures arvestada, et kui isik on olnud juhatuse liige mitmes ettevõttes ning saanud palka ja dividende, siis kajastub ta selles arvestuses mitmekordselt.

Dividendid on ikkagi tulu

Maksu- ja tolliameti Saaremaa teenindusosakonna büroojuht Olev Martinson selgitas omalt poolt, et dividendide saamine arvestatakse ikkagi tulu hulka. “Töötaja, kes saab ka dividende ja kelle aasta kogutulu on üle 7817 euro, ei saa sel aastal makstavat madalapalgalise töötaja tulumaksu tagastust,” nentis Martinson. Kuigi dividendidelt maksab tulumaksu äriühing, mitte füüsiline isik, arvestatakse dividende madalapalgalise töötaja tagasimakse tegemisel ikkagi töötaja tuluna.

Martinson lisas, et kui ettevõte on eelmise majandusaasta järgi kasumis ja ettevõtte omanikud otsustavad, et maksavad dividende, siis saavad nad ise valida, kas dividendid makstakse välja korraga või igas kuus.

Plaanitavate seadusemuudatuste kohta ehk Äripäeva artiklis kajastatud tulumaksuvaba miinimumi tõusu kohta käivatele küsimustele on Martinsoni hinnangul õigem vastuseid anda ikkagi poliitika kujundajatel. “Maksu- ja tolliameti kui seadusi rakendava ameti jaoks on iga suurem maksumuudatus kahtlemata väljakutse, millega kaasnevad omad riskid, sealhulgas see, et süsteemi ei kuritarvitataks,” märkis Martinson.


Juriidiliselt korrektne

Eelmisel aastal oli Äripäeva andmetel Eestis üle 3600 juhatuse liikme, kes maksid endale palka keskmiselt 504 eurot kuus.

Ülejäänu, 87% igakuisest sissetulekust ehk keskmiselt 3337 eurot, võtsid nad dividendidena. Ligi 1300 juhatuse liiget sai palka veidi üle tulumaksuvaba miinimumi ehk keskmiselt 209 eurot kuus, dividende aga üle 3500 euro. Kui kõik need isikud oleksid oma ligi 4000 euro suuruse kuusissetuleku võtnud välja palgana, oleks riik mullu kogunud sotsiaalmaksu üle 40 miljoni euro rohkem.

Juriidiliselt on kõik korrektne, kuid õiglustunnet võib riivata fakt, et need juhid, kes maksavad endale miinimumpalka, võidavad nüüd meetmest, mis mõeldud madala sissetulekuga inimestele.

Jüri Ratase juhitav uus valitsus tõstab tulumaksuvaba miinimumi praeguselt 170 eurolt 500 eurole eesmärgiga parandada madalapalgaliste igakuist sissetulekut.

Tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega hakkavad need, kes teenivad üle 1758 euro, võrreldes praegusega kaotama. 2100 eurost rohkem teeniv inimene saab kuus 38 eurot vähem kätte.

SAAREMAA “MADALAPALGALISED” JUHID

  • Maakonnast lähtuvalt
Palgagrupp Isikud Keskmine palk Keskmine dividend* Kuude keskmine dividend**
Kuni 300 € 13 182 € 3842 € 1201 €
301–400 € 20 381 € 64 094 € 5482 €
401–600 € 28 497 € 8033 €  1169 €
601–800 € 27 697 € 8446 € 1690 €
  • Ettevõtte aadressist lähtuvalt
Palgagrupp Isikud Keskmine palk Keskmine dividend* Kuude keskmine dividend**
Kuni 300 € 13 187 € 5137 €  1106 €
301–400 € 14 383 € 7053 € 614 €
401–600 € 26 501 € 4612 € 758 €
601–800 € 20 686 € 8042 € 1375 €

* Aasta kogusumma jagatud väljamakse tegemise kuude arvuga

** Aasta kogusumma jagatud kaheteistkümnega

Allikas: Maksu- ja tolliamet

 

Print Friendly, PDF & Email