Minister Korb: jätkame kehtiva reformiseadusega (8)

Neljapäeval Saaremaa valla ühinemislepingu allkirjastamisel viibinud riigihalduse minister Mihhail Korb väisas ka lepingust eemale jäänud Pöide valda, kus kinnitas, et valitsus jätkab haldusreformiga kehtiva seaduse järgi.

“Mõistan Pöide vallajuhtide muret piirkonna edasise arengu pärast ja tunnustan nende pingutusi kohaliku elu edendamisel,” kommenteeris minister kohtumist ja lisas, et haldusreformiga liigub uus valitsus edasi kehtiva haldusreformi seaduse järgi.

Valdade ühendamist puudutavad otsused teeb valitsus kollektiivselt. Seejuures lähtutakse kolme koalitsioonipartneri sõlmitud valitsusliidu leppest.

“Haldusreformi seadust ei ole meil kavas muuta. Küll aga soovime täita haldusreformi sisuga: anname omavalitsustele juurde õigusi ja ülesandeid ning ühtlasi suurendame rahastust, et omavalitsused saaksid uusi ülesandeid täita,” sõnas minister.

Ta pidas ebatõenäoliseks, et riigikohus tunnistaks haldusreformi seaduse tervikuna kehtetuks, kuna see sisaldab ka kohalike omavalitsuste ühinemist soodustavaid sätteid, mis omavalitsuste põhiseaduslikke tagatisi kuidagi ei riku.

Pöide volikogu esimees Marina Treima ütles, et minister oli haldusreformi suhtes valla esindajatega sarnastel seisukohtadel, ning tõdes, et jäi oma tulekuga Saaremaale hiljaks ja kujunenud olukorda enam tagasi pöörata ei saa.

“Üheskoos leiti, et parem variant oleks Saaremaa jaoks olnud jätkamine kolme haldusstruktuurse üksusega, kus eraldi oleks Kuressaare linn ning Lääne- ja Ida-Saaremaa vallad. Nii oleks otsustustasand rahvale lähemal ja säiliks paremini ka osalusdemokraatia,” rääkis ta.

Treima märkis, et ministri sõnul tahetakse reformi käigus tekkivaid erandeid käsitleda põhjalikult ja nende puhul kaalutlusotsust rakendada. Oluline roll on sealjuures riigikohtu otsusel.

“Hoolimata sellest, et minister mingeid konkreetseid lubadusi anda ei saanud, oli kohtumine meie jaoks toetav ja julgustav. Minister Mihhail Korb lubas küll seda, et külastab Pöide valda juba järgmise aasta jaanuaris,” rääkis Treima.

Koplimäe mahetalus toimunud mitteametlikul kohtumisel osalesid lisaks volikogu esimehele volikogu liige Priit Lulla ja vallasekretär Maire Käärid.

 

Print Friendly, PDF & Email