Kasse annab tööd õiguskantslerile (6)

SAA SIIS ARU? Fred Keert ei mõista, miks peab standardmõõdus paate üle mõõtma. SANDER ILVEST

SAA SIIS ARU? Fred Keert ei mõista, miks peab standardmõõdus paate üle mõõtma.
SANDER ILVEST

Õiguskantsleri poole on pöördunud Kasse paati kasutav rannakalur, kes ei ole rahul, et väikelaevaregistris oleva aluse kandmisel kalalaevade registrisse tuleb standardmõõdus paat uuesti üle mõõta ja selle eest raha maksta.

Avalduse esitaja osutab, et kõik kõnealuse paadi parameetrid on väikelaevaregistris on olemas ja need on hästi teada ka veeteede ametile. Sellegipoolest on paadi kalalaevaregistrisse kandmiseks vajaliku mõõtekirja väljastamise eeltingimus, et tunnustatud eraettevõte mõõdaks paadi uuesti üle. Kalur soovib õiguskantslerilt selgitust, kas ja miks on standardile vastava paadi ülemõõtmine vajalik ja miks ei kasutata selleks väikelaevaregistris juba olemasolevat teavet.

Ei ole ühesugused

Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd ütles Saarte Häälele, et kalalaev saab vastavalt rahvusvahelistele reeglitele olla kalalaevade registris ainult juhul, kui selle omanikul on ette näidata mõõtekiri. “Seal ei ole vahet, kas see on Kasse paat või 15-meetrine alus – mõõdukirja aluseks on mahutavuse arvutus,  mis tehakse mõõtude põhjal,” selgitas Kõnd, kelle sõnul on Kasse paate kalalaevaregistris kümneid, kui mitte sadu. Enamik paadiomanikke aktsepteerib nõudeid, kuid aeg-ajalt leidub Kõnnu sõnul ka mõni selline kodanik, kes esimese hooga ei aktsepteeri kehtivaid reegleid. “Euroopa Liidu määrus näeb nii ette ja EL-i määrused on otsekohalduvad – kui reeglid ei meeldi, siis ei pea inimene kutselise kalapüügiga tegelema,” lisas Kõnd.

Kõnnu sõnul ei ole kõik Kasse paadid sugugi ühesugused, sest juhtub sedagi, et paat ehitatakse natuke ümber. Seejuures peab veeteede amet vajalikuks arvestada tõsiasjaga, et mahutavuse arvutuses kasutatavad andmed (mõõdud) võivad, aga ei pea kattuma riiklikus registris olevate andmetega, kuna vastavalt kehtivatele reeglitele mõõdetakse mahutavuse arvutuses kasutatavad mõõdud ühe sentimeetri täpsusega. Lisaks tasub mainida, et näiteks mahutavuse arvutuseks vajalikku teoreetilist parda kõrgust ei kajasta riiklik register mingil moel. Kui laeva omanik soovib mõõtekirja, siis veeteede amet väljastab selle ainult kehtivate reeglite järgi.

 Mõõtke ülevaatusel

Küll aga võiks Andres Kõnnu sõnul arutada selle üle, kas Kasse paadi sugustele paatidele kalalaeva staatuse omistamine on asjakohane.

Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome tõi kirjas riigikontrollile välja pika nimistiku EL-i õigusaktidest, millel paatide ümbermõõtmise nõue põhineb.  Soome pakub välja ka ühe lahenduse, kuidas vähendada kalalaeva omanike raha- ja ka ajakulu, mis mõõtekirja taotlemisega kaasneb. Selleks võiks kogumahutavuse arvutuse teha tehnilise ülevaatuse käigus ja kanda kogumahutavuse väärtuse tehnilise ülevaatuse aktile ning selle alusel liiklusregistrisse.

Soome lisas, et maaeluministeerium on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, veeteede ameti ja liiklusregistriga nii alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kogumahutavuse liiklusregistri registreerimistunnistusele märkimist kui ka arvutamise küsimust arutanud ning loodab leida kõiki osapooli rahuldava lahenduse.

Kasse Paatide juhataja ja tootja Fred Keert märkis, et teda häirib pisut asjaolu, et inimene, kes on ostnud Kasse paadi ja tahab seda kasutada mingiks lisatoiminguks, nagu päästetegevus või kutseline kalapüük, peab hakkama nõuete täitmiseks bürokraatiamasinas ringi jooksma. Keerti sõnul on nende ettevõte taotlenud litsentsi, et kõik kalalaevaregistrisse kandmisega kaasas käivad mõõtmised kliendi jaoks ise ära teha. Paraku pole ettevõte litsentsi saanud. Üle 2200 Kasse paadi tootnud Keert lisas, et paatide ülemõõtmisel pole mitte mingisugust mõtet, sest need on identsed.

Ka õiguskantsleril ei ole vaatamata ministeeriumi pikale selgitusele veel selgust majas. Esmaspäeval saatis õiguskantsleri nõunik Evelin Lopman maa­eluministeeriumile kirja, kus tundis huvi,  miks ei piisa ühe mudeli järgi valmistatud paadi mahutavuse hindamiseks paadi tootja antud dokumendist, milles on paadi mõõdud kirjas?

Print Friendly, PDF & Email