VALLAVOLIKOGU NOVEMBRIKUU ISTUNG

24. novembril volikogu saalis

Päevakorras olid järgmised teemad:

  • kinnitati Orissaare valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemused;
  • kinnitati Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemisleping ja selle lisad;
  • kinnitati haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine;
  • Orissaare valla tervisprofiil ja tegevuskava aastateks 2016–2020;
  • kinnitati varale hoonestusõiguse seadmiseks loa taotlemine (Sadama 14 ja 14a).

Järgmine volikogu istung toimub  15. detsembril kell 16 volikogu saalis.

Print Friendly, PDF & Email