Vallavalitsus: kassikari peab kortermaja ümbert kaduma (12)

Pöide vallavalitsus tegi Puka küla kortermaja ümber hulkuva kassikarja omanikele ettekirjutuse, mille täitmata jätmisel ootab kasse hukkamine.

Pöide vallavalitsusele on inimeste elu häirivate kasside kohta kaebusi esitatud juba pikemat aega. Kassidega seotud probleemist on loomade omanikega korduvalt räägitud, kuid seni tulutult.

“Asi oli seal tõepoolest päris hirmus,” tõdes vallavanem Andres Hanso. “Need 11 kassi on küll hästi toidetud, aga nende pidamine ei ole loomapidamisreeglitega kooskõlas.”

Pöide valla koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi ei tohi kasside pidamine häirida avalikku korda ning teiste inimeste rahu ja turvalisust. Samuti tuleb korterelamutes loomapidamiseks sõlmida majanaabritega eelnev kirjalik kokkulepe. Ka kohustab eeskiri loomaomanikke oma loomi vaktsineerima. Vallavalitsuse andmeil kõnealuste kasside omanikud neid nõudeid järginud ei olnud. Vallavalitsuselt ettekirjutuse saanud loomaomanikele anti kasside äraviimiseks aega 12. detsembrini.

Hanso sõnul lubasid loomaomanikud, kel on Iruste külas suur talumaja, kassid ära viia.

Vallavalitsuse ametniku andmeil oli eilseks ära viidud vähemalt üks kass.

“Kui loomi tähtajaks minema ei toimetata, laseb vald loomad kinni püüda ja hukata ning kasside omanikud maksavad selle omast taskust kinni,” ütles Andres Hanso.

Print Friendly, PDF & Email