Täna sünnib Saaremaa vald (26)

NÕUS: Eile pärastlõunal andis ühendvalla loomisele viimasena rohelise tee Lääne-Saare volikogu, mille liikmetest hääletas ühinemislepingu kinnitamise poolt 16 ja vastu kolm rahvasaadikut. MAANUS MASING

NÕUS: Eile pärastlõunal andis ühendvalla loomisele viimasena rohelise tee Lääne-Saare volikogu, mille liikmetest hääletas ühinemislepingu kinnitamise poolt 16 ja vastu kolm rahvasaadikut.
MAANUS MASING

Kaks aastat tagasi Kuressaare väljapakutud kihlad päädivad täna linna raekojas kooselulepingu sõlmimisega, mille tulemusena tekib Saaremaa valla nimeline 11-liikmeline moodne kärgpere.

Täna kell 15 kogunevad Kuressaare raekotta ühinevate omavalitsuste vallavanemad, volikogu esimehed ja Kuressaare linnapea.

Lepingu allkirjastamise eel saavad sõna riigihalduse minister Mihhail Korb, linnavolikogu esimees Toomas Takkis ja linnapea Madis Kallas. Ühinemisleping allkirjastatakse 11 eksemplaris.

Piduliku ürituse raames on plaanis vaadata ka rahvusringhäälingu 2014. aasta aprilli uudislugu “Kõik Saaremaa omavalitsused on ühinemiskõnelusteks valmis”, kus on jäädvustatud ühinevate omavalitsuste esindajate esimene selleteemaline kokkusaamine. Raekoja saalis on eksponeeritud kõigi ühinevate Saaremaa omavalitsuste lipud ja kavas on ka ühispildi tegemine.

Eile andsid lepingu sõlmimisele viimasena õnnistuse Torgu, Leisi ja Lääne-Saare valla volikogu.

Torgu volikogu istung toimus eile varakult, juba kell 9 istuti koos, et teiste päevakorrapunktide kõrval ka ühinemislepingu osas nõutud otsus ära teha. Volikogu esimees Mihkel Undrest tõdes, et Torgu otsustas ikkagi ühineda. “Ühehäälselt see just polnud, oli 5 : 2. Aga väga kiiresti läks otsustamine,” kinnitas ta.

Pärastlõunal hääletasid ühinemislepingu kinnitamise üle Leisi ja Lääne-Saare volikogu.

Leisis toetas lepingut seitse, vastu oli kaks ja erapooletuks jäi samuti kaks volinikku, Lääne-Saares oli lepingu sõlmimise poolt 16 ja vastu kolm rahvasaadikut.

Ühinemislepingu tulemusel tekib 2589,39 ruutkilomeetril laiuv omavalitsus, mille eelarvetulud peaksid 2018. aastal olema arvestuslikult 37,8 miljonit eurot.

Seadusega ettenähtud ühinemistoetust peaks vald saama 4,5 miljonit eurot.

Suurvallas on 31 300 elanikku, kellest kuni 18-aastasi on 5459 ehk 17,4 protsenti, 19–64-aastasi 19 473 ehk 62,2 protsenti ja üle 65-aastasi 6380 ehk 20,4 protsenti.

Kertu Kalmus, Ain Lember, Mehis Tulk


Kiirpilk Saaremaa vallale 

Uue valla keskus tuleb Kuressaarde. Poliitiline vallavalitsus vastutab strateegilise juhtimise ja osakondade tegevuse koordineerimise eest. Vallavanem täidab lisaks ka Kuressaare linnapea esindusrolli.

Vallavalitsuse struktuur töötatakse välja üleminekuperioodil. Ühinevates omavalitsustes on praegu kokku umbes 160 töötajat. Laual oleva ettepaneku järgi moodustatakse uues vallas haridusosakond, kultuuri- ja spordiosakond, sotsiaal- ja terviseosakond, ehitus- ja planeerimisosakond, rahandusosakond, majandus- ja haldusosakond, keskkonnaosakond, külaelu ja teenuskeskuste osakond ning arendus- ja ettevõtlusosakond.

Endistesse vallakeskustesse ning Lümandasse ja Kärlale moodustatakse kahe kuni nelja inimesega teenuskeskused, Orissaares vähemalt kümne ametniku ja töötajaga piirkondlik teenuskeskus. Teenuskeskuste tegevust koordineerib abivallavanem ja neis tagatakse elanikele igapäevateenuste osutamine, kohalike majandusküsimustega tegelemine ja avalike teenuste osutamise järelevalve. Piirkondlikus teenuskeskuses on kättesaadavad kõik põhilised omavalitsuse teenused.

Vaata ka graafikat: https://arhiiv.saartehaal.ee/wp-content/uploads/2016/11/Saaremaa_Poideta-copy.pdf

Allikas: Ühinemislepingu seletuskiri

 

 

Print Friendly, PDF & Email