Vald ei rahuldanud Nasva Ülejõe elanike vaiet

Lääne-Saare vallavalitsus jättis rahuldamata Nasva aleviku Ülejõe tänava elanike vaide nende naabrusse kavandatava kalafileerimistsehhi suhtes.

Eelmise nädala istungil leidis vallavalitsus, et Mart Tamme 11. oktoobril esitatud vaie Ülejõe tänavale kavandatava tsehhi projekteerimistingimuste ja ehitusloa kohta ei ole põhjendatud.

Vallavalitsus kinnitab, et projekteerimistingimused on väljastatud õigetel alustel ega riku vaide esitaja õigusi ning seetõttu on ka ehitusloa väljastamine projekteerimistingimuste alusel õiguspärane. Ehitusprojekt vastab väljastatud projekteerimistingimustele.

Küll kaalub vallavalitsus Ülejõe tänava laiendamise võimalust umbes saja meetri ulatuses kuni kohani, kust toimub mahasõit Ülejõe 20a kinnistule, mis vaide esitaja seisukohalt võib oluliselt suurendada liiklusohutust.

Print Friendly, PDF & Email