Tornimäel tunnustati noortevaldkonna tegijaid

Saare maakonna noortekeskuste omaloomingupäeval “Noortelt noortele” Tornimäe rahvamajas tunnustati noortevaldkonnas tegutsejaid.

Pikaajalise panuse eest noortevaldkonda tunnustati Kuressaare noortekeskuse noorsootöötajat Lii Vanemat ja Aste klubi juhatajat Triino Lesta. Lii Vanem on 17 aasta jooksul algatanud mitmeid üritusi, mis tänaseks on saanud traditsiooniks. Erinoorsootöö valdkonnas on ta kaasanud vähekindlustatud noori ja korraldanud peredele jõulupidusid. Tema algatas ka Ranna noortekeskuse projekti, et lastel oleks suvel tegemist.

Triino Lest töötas varem 12 aastat Saaremaa ühisgümnaasiumis huvijuhina. Ta kuulub maakonna noorsootöötajate ja huvijuhtide MTÜ-sse Saaremaa Huvijuhid ning on aktiivselt osalenud koostöö arendamises.

Märkimisväärne on tema osa kohaliku elu arendamises – õpilasesinduste õppepäevade töötubade korraldajana, huvihariduskonverentsil moderaatorina.

Tuleviku kujundaja

Aasta noortevaldkonna sõber on Kati Orav, kes töötab koolitaja ja protsessijuhina Creativity Catcher OÜ-s. Ta on nõustanud Saare maakonna noorsootöö arengustrateegia 2015–2020 koostamist ja tema eest­vedamisel valmis strateegiline dokument, millega on ühtlustatud arusaamad sellest, millisena nähakse tulevikus Saaremaa noorsugu ja noorsootööd.

Aasta kohaliku omavalitsuse kategoorias tunnustati Kuressaare linna, kus on aktiivselt panustatud noortevaldkonna arengusse. Tänavu septembris algasid linnavalitsuse eestvedamisel Kuressaare linna avatud noortekeskuse ehitustööd. Noored saavad nüüdisaegsed ruumid bussijaama hoones, samuti oli neil võimalik valida keskusele nimi ja kaasa rääkida ka sisustuse osas. Veebruaris korraldas linnavalitsus koostöös Kuressaare gümnaasiumi huvikooliga Inspira teise üle-eestilise huvihariduskonverentsi “Mis tuuled puhuvad?”, kus osales üle 80 inimese.

Aasta koostöö kategoorias tunnustati rahvusvahelist noorte ettevõtlus- ja meediaprojekti RIBS ning maakonna laste ja noorte ohutusüritust “Näoga mere poole – turvaliselt suvesse!”. Aasta noorsootöötaja tiitli pälvis Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi huvijuht Liana Heinsoo.

Head eeskujud

Tunnustamiskomisjoni kuulusid maakonna noorsoonõunik Anneli Meisterson, omavalitsuste liidu esindaja Veiko Viil, Eesti avatud noortekeskuste ühenduse esindaja Marika Valter, Eesti noorsootöö keskuse esindaja Elve Kruste ja noorte esindaja Greete Paaskivi.

Omaloomingupäeval esinesid maakonna noortekeskused ning tutvustasid oma tegevust ja tunnustasid oma valla või noortekeskuse Head Eeskuju: Lümanda noortekeskus – Eva Ratas ja Kerli Kask; Kärla noortetuba – Meryssabel Nõmm; Aste noortekeskus – Sass Kesküla; Laimjala vald – Gerli Pint; Leisi vald – Tõnis-Kristjan Nava; Mustjala vald – Heidi Tiik; Salme noorteklubi L.A.D.U – Melani Koov ja Marleen Juhandi; Muhu noortekas – Maarjali Vaht; Kuressaare linn – Stella Stepanov, Kuressaare ANK Noortejaam – Diskotiim ehk Remy Viinapuu, Marcos Kuzko, Ken Kivi, Rain Paju, Valdo Aedmäe, Ken Gert Kaunissaar; Orissaare noortekeskus – Aleks Valdna ja Kenro Endel Üts; Valjala noortekeskus – Brigitte Mihkelson; Pöide noortekeskus – Hedili Nõu.

Print Friendly, PDF & Email