Kolme vabaühendust tunnustati sõbra märgiga

SÕBRALIK KÄEPIGISTUS: Vabatahtliku sõbra märgi võtab siseminister Hanno Pevkuri käest Saaremaa Kodukandi esindajana vastu Reet Viira. SIIM KUMPAS

SÕBRALIK KÄEPIGISTUS: Vabatahtliku sõbra märgi võtab siseminister Hanno Pevkuri käest Saaremaa Kodukandi esindajana vastu Reet Viira.
SIIM KUMPAS

Siseministeeriumis anti eile vabatahtliku sõbra märk üle 18 ühendusele, kes on näidanud oma head taset ja professionaalsust vabatahtlike kaasajana. Saaremaalt pälvisid tunnustuse mittetulundusühingud Saaremaa Kodukant, Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus ja Saaremaa Teater.

“Päris tõsiselt, täna oli hea päev!” ütles Saaremaa Kodukandi juhatuse liige Reet Viira. Ta lisas, et iga Saaremaa külainimene võib praegu ennast hästi tunda, kuna tunnustus tuli teatud mõttes ka kõigile neile. “Külaliikumine on Saaremaal väga heas seisus ja just tänu sädeinimestele, kes tahavad, et kogukond toimiks külas tervikuna,” märkis Viira.

Sõbra märgi saamiseks tuli ühendustel kandideerida ja läbida kindel protsess. Viira sõnas, et see andis hea võimaluse vaadata korraks organisatsiooni sisse. “Kuidas me teeme, miks me teeme ja milleks me teeme,” selgitas ta.

Saaremaa Kodukant on Eesti külaliikumise Kodukant liige. Kodukandil on 22 liiget, kellest 15 on maakonnaühendused – MTÜ-d, mis koondavad maakonna tasandil nii külaliikumisest lugu pidavaid külavanemaid, külaseltse kui ka teisi sealkandis tegutsevaid maaelu arengu vabaühendusi ja üksikisikuid.

Viira tundis heameelt, et lisaks Saaremaa Kodukandile sai tunnustuse veel kaks Saaremaa ühendust: “See näitab meie kogukondade suurt aktiivsust.”

Saaremaa lasterikaste perede ühenduse eesmärk on lasterikaste perede väärtustamine, peredele aineliste vahendite ja finantsiliste toetuste hankimine jne. Vabatahtlikud saavad ühenduse kaudu osaleda näiteks ürituste ja heategevuskampaaniate korraldamisel.

Ühenduse juhatuse esimees Ingrid Leemet kinnitas, et sõbra märk on kvaliteedi tunnus ja see annab vabatahtlikele kindluse nende juurde tulla. Leemeti sõnul teeb nende ühenduse juures vabatahtlikku tööd igapäevaselt umbes kümme inimest, lisaks kaasatakse rohkem inimesi konkreetsete ürituste korral. Vabatahtlikke leitakse nii veebikeskkonna Vabatahtlike värav kui ka ühenduse liikmete kaudu. “Eks oma pered ole ka muidugi kaasatud,” lisas ta.

Saaremaa teater on arvestuslik harrastusteater Eesti mastaabis, kes kaasab aktiivselt oma liikmeid teatrialaste huvide realiseerimiseks ja lavastuste väljatoomiseks. Kuna tegu on harrastusteatriga, püsib see vabatahtlike töö najal – vabatahtlikud on nii piletimüüjad, kostümeerijad, grimeerijad kui ka näitlejad jne.

Vabatahtliku sõbra märgid üle andnud siseministri Hanno Pevkuri sõnul on üks lähiaastate olulisi eesmärke see, et vabatahtlik tegevus oleks ühiskonnas väärtustatud ning üha rohkem inimesi panustaks erinevate organisatsioonide ja algatuste toetuseks vabatahtlikult.

“Seda on võimalik teha vaid siis, kui meil on organisatsioone, kes suudavad ja tahavad oma aega pakkuvaid inimesi kaasata. Tänu Eesti külaliikumise Kodukant läbiviidavale vabatahtliku sõbra arendusprogrammile saavad ühendused aina enam oma vabatahtliku tegevuse põhjalikult läbi mõelda ja seda edasi arendada,” lisas minister.

Praeguseks on vabatahtliku sõbra märgi saanud 28 ühendust ja avaliku sektori asutust. Saaremaal on selle märgi juba varem pälvinud MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu.

Print Friendly, PDF & Email