Lääne-Saare vallavalitsus palub abi uute pakendikogumispunktide asukohtade väljaselgitamiseks

Probleemne pakendite kogumispunkt Muratsis. Sinna oli toodud jäätmeid, mis ei ole pakendid või paber-papp (mida seal liigiti kogutakse). Seal oli pehmeid mänguasju, voodi, kott-tool, pesumasin, ehitusklaasi jne. Foto: TIINA ORAV

Foto: TIINA ORAV

Jäätmeseadusest tulenevalt korraldab kohalik omavalitsus jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Kui see on tehniliselt, keskkonna seisukohast ja majanduslikult teostatav, peab kohaliku omavalitsuse üksus korraldama vähemalt paberi-, papi-, metalli-, plastiku- ja klaasijäätmete liigiti kogumise. Jäätmehoolduse korraldust reguleerib Lääne-Saare vallas Lääne-Saaremaa jäätmehoolduseeskiri (edaspidi: jäätmehoolduseeskiri; lisaks Lääne-Saare vallale kehtib sama jäätmehooldus-
eeskiri ka Pihtla, Torgu, Salme, Kihelkonna ja Mustjala valla ning Kuressaare linna haldusterritooriumil) ning Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015–2020 (edaspidi: jäätmekava).

Jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja täitmisel on suuri probleeme tekitanud pakendite liigiti kogumine. Probleemid on: konteinerite liigne täitumus, see, et elanikkond viib pakendijäätmete konteineritesse segaolmejäätmeid, ja kogumispunkte ei ole piisavalt.

Vastavalt pakendiseadusele ja lähtuvalt jäätmekavast peab Lääne-Saare vallavalitsus juurde rajama 22 pakendikogumispunkti. Praegu on Lääne-Saare valla territooriumil 23 pakendikogumispunkti järgnevates kohtades (ja loetelu, milliseid pakendeid neis punktides kogutakse):

Kaarma piirkond

 1. Aste alevikus STÜ poe juures – paber-papp, plastikpakend, segapakend
 2. Aste alevikus kortermajade juures – segapakend
 3. Aste külas kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 4. Asukülas – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 5. Eikla kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 6. Kaisveres magasiniaida juures – klaaspakend
 7. Kiratsi küla Saksa poe juures – segapakend, klaaspakend
 8. Kudjape kortermajade juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 9. Muratsi külas lauda juures – paber-papp, segapakend
 10. Nasva alevikus Ülejõe tn 3 vastas – klaaspakend, segapakend, paber-papp
 11. Pähkla külas kortermajade juures – klaaspakend
 12. Randvere külas endise poe juures – klaaspakend, paber-papp, segapakend
 13. Upa külaplatsil – segapakend
 14. Vaivere külaplatsil – segapakend, paber-papp
 15. Sikassaare külas (Bauhofi kauplus) – klaaspakend, paber-papp, segapakend

Kärla piirkond

 1. Kärla teeninduspunkti parklas – segapakend, plastikpakend, paber-papp
 2. Kõrkkülas Tõllu poe juures – segapakend, plastikpakend, paber-papp
 3. Sauvere kaupluse juures – segapakend, plastikpakend
 4. Sõmera kaupluse juures – segapakend, paber-papp, klaaspakend
 5. Kuuse külas RMK kontori juures – segapakend

Lümanda piirkond

 1. Karala külas – segapakend, paber-papp, klaaspakend
 2. Koimla külas – segapakend, klaaspakend, paber-papp
 3. Lümanda külas (kaupluse juures) – segapakend, plastikpakend

Palume valla elanike abi uute pakendikogumispunktide asukohtade väljaselgitamiseks.

Pakendikogumispunktide asukohad peavad vastama järgmistele tingimustele:

Need peavad olema piirkonnad, kus elanikkond nagunii käib – eelkõige kaupluste vahetus läheduses ja suuremate kortermajade teiste jäätmemahutite juures.

Hajaasustuse piirkonnas suuremates külades või kohtades, kus väiksemad külad moodustavad ühtse piirkonna.

Rõõm on tõdeda, et praeguseks on juba tulnud mitmeid ettepanekuid külavanematelt (Viira ja Endla küla ning Kudjape aleviku Lilleküla piirkond).

Kogumispunktid hakkavad välja nägema sarnaselt, mida praegu külas/tänavapildis näeb juba olemasolevates kohtades. Olemasolevate aedikutega kogumispunktid plaanitakse asendada jäätmemajadega esialgse kava kohaselt järgmistes kohtades: Muratsi, Lümanda, Kärla, Nasva, Eikla, Aste alevik, Randvere.

Ettepanekuid uute pakendikogumispunktide asukohtade osas ootame 18. detsembrini (k.a). Ettepanekud palume saata Lääne-Saare valla keskkonna peaspetsialistile (tiina.orav@laanesaare.ee või telefonidel 45 20 468, 51 979 733).

Tiina Orav, keskkonna peaspetsialist

Print Friendly, PDF & Email