Kudjape jäätmejaamas võetakse tasuta vastu kokku viis tonni ohtlikke jäätmeid

Projekti “Kuressaare linna, Lääne-Saare ja Pihtla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumine Kudjape jäätmejaamas” raames võetakse Kudjape jäätmejaamas tasuta vastu kokku viis tonni ohtlikke jäätmeid.

Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla rahvastikuregistrisse kantud elanikud saavad tasuta ära anda kuni 50 kg ohtlikke jäätmeid kinnistu kohta.

Vastu võetakse värvi-, liimi- ja lakijääke, ohtlike ainetega saastunud pakendeid, vanaõli ja õlifiltreid, ravimeid, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, kemikaale.

Tasuta ei võeta vastu ettevõtete ohtlikke jäätmeid, rehve, eterniiti.

Kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Täiendav info tel 45 28 090 (Kudjape jäätmejaam); Katrin Koppel (Kuressaare linnavalitsus), tel 45 50 529; Tiina Orav (Lääne-Saare vallavalitsus), tel 45 20 468 ja Tiit Rettau (Pihtla vallavalitsus), tel 45 30 286.

Ohtlike jäätmete kogumist rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kuressaare linn, Lääne-Saare ja Pihtla vald.

Kogumiskampaania lõpeb, kui viis tonni ohtlikke jäätmeid on kokku kogutud. Sellest informeeritakse elanikke meedia vahendusel.

 kik-logo-kuulutus-oj-jaatmejaama-juurde

Print Friendly, PDF & Email