Novembris kaheksa seakatku juhtumit

Sel kuul on maakonnast surnuna leitud või kütitud kaheksa sigade Aafrika katku nakatunud metssiga.

5. novembril leiti Pihtla jahiseltsi maadelt Sandla lähedalt lõpnud emis, järgmisel päeval aga kaks lõpnud siga Sauaru külas ja kütiti lisaks veel üks, kõik need loomad osutusid SAK-positiivseiks. Nädal hiljem, 12. novembril kütiti Pihtla jahimaadel Kõljalas kaks katkusiga ning samal päeval leiti Orissaare jahiseltsi maadelt Taalikult kaks lõpnud siga, kelle vereproov osutus samuti SAK-i suhtes positiivseks.

 

Print Friendly, PDF & Email