Kauba tänava ärid ja elanikud on hädas kakivate hakkidega (4)

Kauba tänava ettevõtjad soovivad sealsel mustal männil pesitsevate hakkide tõrjumiseks linnupeleti paigaldamist või igapäevast linnusita koristamist.

Linnavalitsuse poole pöördunud ettevõtjad ja majaomanikud Johan Lõuk, Ants Ilmjärv, Meelis Lonn ja Kairit Sepp juhivad tähelepanu, et hakid tekitavad igal aastal oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni ümbruskaudsetele elanikele, ettevõtetele ja ka jalakäijatele suuri probleeme.

img_4016

Muuhulgas lööb tänaval liigeldes ninna ebameeldiv tervet tänavat mattev lindude väljaheidete hais. Maanus Masing

„Jalakäijatel ei ole võimalik kasutada musta männi ees asuvat kõnniteed, kuna see on mattunud väljaheite hunnikute alla. Ei aita ka siinkohal see, kui nädalas korra käiakse kõnniteed puhastamas, kuna esimese päeva õhtuks on see jälle täis lastud,“ seisab pöördumises.

Samuti on taluvuse piire ületav pidev hakkide hädakisa, mis häiritud ümberkaudsete elanike ja majutusasutuste klientide öörahu, kuna hakid on eriti aktiivsed hilisõhtul ning varajastel hommikutundidel.

Lahendusena näevad ettevõtjad ajavahemikul 1. detsember 2016 kuni 30. aprill 2017 männi otsa linnupeleti paigaldamist.

„Lisaks tuletame ka meelde, et seniks, kuni lahendust leitud ei ole, on linnavalitsusel kohustus hoolitseda selle eest, et kõnnitee oleks jalakäijate jaoks kasutamiskõlblik ja seda kõigil nädalapäevadel k.a. nädalavahetustel. Hetkeolukorda arvestades eeldab see vähemalt igapäevast kõnnitee põhalikku puhastamist/pesu,“ märgitakse pöördumises.

Lisaks valmistab musta männi ümbruses tegutsevatele ettevõtetele muret puu oksastiku seisukord. Nimelt sirutuvad tänavapoolsed oksad sõidutee ning kõnnitee kohale, kujutades endast eriti talvise lume raskuse all potentsiaalset ohtu nii Kauba tänav 12 majale, jalakäijatele kui ka parkivatele sõidukitele.

„Teeme linnavalitsusele ettepaneku hinnata männi oksastiku seisukorda ja vajadusel teostada hooldusraiet ohtlike oksade eemaldamiseks,“ märgivad pöördujad.

Abilinnapea Mart Mäekeri kinnitusel ei pea linnavalitsus häälpeleti kasutamist otstarbekaks, lähtudes suvisest kogemusest kesklinnas. Tema hinnangul pakub häälpeleti ajutist efekti ja on sealjuures liialt kulukas. Musta männi juures on juba lähiajal kavas kasutada teistsuguseid linnupelet usvahendeid.
Musta männi alust kõnniteed ja kõrvalolevat haljasala hooldab Kuressaare Linnamajandus.

Kesklinna linnupeleti pandi tööle (+VIDEO)

 

Print Friendly, PDF & Email