Saaremaa tootjad turundavad Ehtsat Toodet 150 000 euroga (7)

Saare maakonna turisminduse katuseorganisatsioon MTÜ Visit Saaremaa saab Saarte koostöökogu (SKK) heakskiidul LEADER-meetmest piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne Toode ühisturundamiseks 90 000 eurot.

Omafinantseeringu suurus on SKK andmeil seejuures 60 000 eurot, seega panustatakse kohaliku tootemärgi turundamisse ühtekokku 150 000 eurot.

Ergo Oolupi arvates tuleb juhina näha ennekõike võimalusi. IRINA MÄGI

Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup (pildil) selgitas, et kõnealuse projekti eesmärk on Saaremaa Ehtsa Toote märki kandvate ettevõtjate ühisturunduslik tegevus, kasutades seejuures ära sünergiast tulenevat mõju.

“Ehk siis ettevõtjad korraldavad kahe aasta jooksul terve rea massturunduslikke ettevõtmisi, tänu millele suureneb kaupade ja teenuste tarbimine,” tähendas Oolup.

Kaudselt suureneb tema sõnutsi seeläbi piirkonna tuntus kvaliteetpuhkusekoha ja elupaigana. Seda juhul, kui nii telereklaamis kui ka kauplustes, laatadel ja messidel saadetakse välja ühene sõnum ja seotakse see teabega puhtast keskkonnast, saaremaisest toidust ning toredatest inimestest. Saaremaa Ehtsa Toote märgi kandjaid on praeguseks üle maakonna veidi üle 70.

Projekti uudsus võrreldes eelmiste kordadega on Oolupi kinnitusel see, et tegevus on muudetud sektoriteüleseks ning toidutootjad teevad koostööd turismisektoriga ja vastupidi.

“Visit Saaremaa juhina on mul hea meel, et sellise ühistegevuse kaudu on võimalus Saaremaad turundada, mille tulemusena tuleb siia senisest rohkem külalisi,” kinnitas Oolup.

Alates 2012. aasta lõpust on Saaremaa toidutootjad ja käsitöölised kasutanud oma toodetel märgist Saaremaa Ehtne Toode, mis annab tarbijale hea võimaluse kohalikke tooteid märgata ja eelistarbida nii poes, turul kui ka söögikohas.

Visit Saaremaa partnerid järgneva kahe aasta jooksul kavandatavate tegevuste elluviimisel on Saaremaa ettevõtjate liit ja Saaremaa turundusühing kui ettevõtjaid koondavad organisatsioonid ning Saarte koostöökogu kui piirkonnamärgise omanik.

Print Friendly, PDF & Email