JUHTKIRI: Tahtsime parimat…

… aga välja tuli nagu alati. See universaalne lause paistab kahjuks paika pidavat ka  haigekassa loodud teraapiafondi ja selle kasutamise kohta.

Fondi eesmärk oli ju ilus: pakkuda inimestele võimalust saada tasuta psühholoogi-, füsioterapeudi- ja logopeediteenust. Samas – pole just palju neid inimesi, kes sellest võimalusest teaksid. Perearstid oma patsiente nimetatud spetsialistide juurde suunama ei kipu.

Saare maakonnas on fondi raha tänavu üheksa kuuga kasutatud alla 14 protsendi võimalikust mahust.

Tohtrite sõnul takistab raha kasutamast  puudulik infovahetus: haigekassa andis küll raha, aga selgitused, kuidas ja millises mahus seda kasutada saab, jäid liiga üldsõnaliseks. Seega on mõistetav tohtrite hirm oma fond lõhki ajada.

Ka on perearstide jaoks suur murekoht see, et terapeutidel ja perearstidel puudub võimalus patsientide kohta digitaalset teavet vahetada. Ja seda praegusel infoajastul!

Seega – raha on justkui olemas, aga kasu on sellest seni olnud vaid vähestel.

Print Friendly, PDF & Email