94-aastane ametikool on õnne tipul (3)

Kuressaare ametikool on pidevas arengus ja hakkab üsna pea juurutama kõrgema kategooria kangakuduja ja juuksuri õppekava, märkis kooli juht Neeme Rand õppeasutuse 94. sünnipäeva puhul.

Rand ütles, et praegu on koolis selline seis, et kõik õppekavarühmad on saanud täisakrediteeringu. Sel sügisel pälvis kool ka Rahvusvahelistumise Harta tunnuse, mida võib pidada seni tehtud ja edasise rahvusvahelise koostöö kvaliteedimärgiks. “Seega on sünnipäevalaps õnne tipul ja heas toonuses,” kinnitas Neeme Rand Saarte Häälele.

Kooli pilk on suunatud kaugele ette, sest aastal 2019 algab akrediteerimisring otsast peale.

“Suurt energiat nõuab õppekavaarendus, näiteks on meil kavas 5. taseme kangakuduja ja kutsekeskharidusega juuksuri õppekava juurutamine,” tõi Rand näite. Näide sellisest õppest on ka kokanduseriala, kus kevadel tehti 5. kategooria eksameid. Kaks selle eksami sooritanud kokka tegid ära ka riikliku 5. kategooria kokaeksami, mis on Eestis üsna haruldane.

Ranna sõnul on arendamist vaja kooli oma tugisüsteemide kohalt ning ka õpetajate haridustehnoloogiline pädevus ja õpetajate kutsemeisterlikkus peavad ajaga kaasas käima.

Eraldi teemana tõi direktor välja töökohapõhise õppe. “Selle selgitustööga tuleb tegeleda nii ettevõtjate kui ka õppijate hulgas,” märkis ta.

“Peab olema valmidus väga kiireks õppetöö planeerimiseks, sest planeerime üht sihtrühma, õppima tahavad tulla teised,” rääkis Rand trendidest.

 

Print Friendly, PDF & Email