MUHU UUDISSED: Olga ete ilm mõuke tahes

Terissid ikka jälle Muhu suare pialt. Neh nüid siis oo käe sie irmpime õhtane aeg. Mineva pühabe omingu olli küll kole mõnus omingu oete pial kõõnusta ja kualuda, nõnna et parraslavad kägisesid. Olli nõuke tunne, et mool oo just ühna ükstaskõik misse kelluaeg oo, sest taa näitab nagutnii vähäm, kut ma üldse arvata oskaksigiid. Aga neh, tüiti asi oo sie, et ega siis eb oska sial asemel ikka poole lõunani vahtida üht. Näedsa näpud akkavad sügelema, neh.

Mõnel köie nüid kaamos kallal ja mõnel masu sie va depressioon. Aga ma ütle mis tõsi – isegid pime ja vitsas sügis võib olla kena kirju ja valge, kui ep lase omale süngeid mõtteid likki tulla mitte. Ma ikka ole imetlen sedaaegu, kuidas pesud õues kenaste rivi pial kuivad.Sadat kirja-karva. Ja olga sial väljas pialegid pime ja tuul ingeti ja sadagu sialt taevast mis ollust tahes, tuas suab ju küinlad põlema panna. Istu ahuodsel ja lürbi kenad suoja kibuski- või vehvermentsitied või pista mädin õunu palge. Ja üleüldsegid võib ju nõukse pitka ja pime õhtaga õunaapuroka valmis kieta. Neh ep sua arugid, kui juba paras aeg oo ennassid magama sättida.  Mineva kessiku tehti Hellamoa laululaval juba sarikaliikusid. Ja neh, tõtt sii põle, aga sie oo nõnna – irmuskena kõla oo juba küll sial laululaval. Põleks mitte uskungiid, aga Kalju Meelis ju testis ää.

Liiva Raunmäe majase otsitse nüid akkajaid inimesi, kis tahaks lihatoitude tegemisega jämpsida. Neh, Muhu suar oo nõuke koht, kus naljairmuga ühest kohjast teise tüöle ep minda. Et kui juba kuskilpuol ammetis ollasse, siis katsutse sial ikka võemalikult kaua paikas püsida. Nõukest laterdamist ja ühe kohja pialt teise piale juosmist sii easte ep tunta. Ja nõnna otsitse nüid sõnna liharesturaani kua nõukest kaadrid kokku, kis ikka siis sial vagusi kua oleks. Aga sie tähändab ju muedugid seda kua, et nõuke tüö piab ikka mielt müöda olema. Kui sa vastu tahtmist ühte asja tied, siis ep tule sest ead nahka ometiks. Aga kui nüid kiegid tunneb, et tetta nõuke tüö uvitaks, siis võtku aga julgeste Kalev Raidjõega kondakti. Taale soab kirjuta kalev@mailer.ee.

Neh ja üks jutt mool oo viel. Tuleva voasta alguses soaks Muhus hispaania kielt õppe, kis tahaks. Kuulukse, et tahtjaid juba oo. Aga kui oleks viel uvilisi, siis andke vallamajase Annikale novembrikuu sihes omad nimed kirja. Taale soab kirjuta annika@muhu.ee piale või siis neh, Palgeroamatu sihes oo Muhu info all koa koht, kus ennassid kirja soab anda.

Olge rõemsad ja munuksed!

Print Friendly, PDF & Email