LUGEJA KÜSIB

Tööandja ütles mulle, et töösuhe on lõppenud ja et ma enam tööle ei tuleks, kuna tal ei ole mulle tööd anda. Olen juba mõnda aega kodus olnud, aga lõpparvet pole endiselt saanud. Kas nii on õige?

Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna:

Esimesena tekib küsimus, kas töötaja oli töösuhte lõppemisega nõus. Kui tööandja tegi ettepaneku töösuhte lõpetamiseks ja töötaja oli sellega nõus, lõppes töösuhe poolte kokkuleppel. See, kas kokkulepe on sõlmitud kirjalikult või suuliselt, ei mängi rolli – oluline on, et pooled on soovinud töölepingu lõppemist.

Kuigi vorminõuet seadusest ei tulene, soovitame ka poolte kokkuleppel töösuhte lõpetamise fikseerida kirjalikult või näiteks e-kirja teel. Tööandjal on kohustus n-ö lõpparve (saamata jäänud töötasu, puhkusehüvitis jms) välja maksta töösuhte lõppemise päeval. Kui tööandja seda teinud ei ole, tasuks uurida, milles asi. Kui sellest pole kasu, võib saamata jäänud töötasu ja/või hüvitiste kohta teha avalduse töövaidlusorganile. Siinkohal lisan, et töövaidluskomisjonis võib saamata jäänud töötasu nõuda kolm aastat, erinevaid hüvitisi (sh puhkusehüvitis, viivis) aga neli kuud.

Kui töötaja ei olnud aga tegelikult nõus töösuhte lõppemisega, kuid lahkus eeldusel, et tööandjal talle tööd anda ei ole, ei saa töösuhet lugeda lõppenuks poolte kokkuleppel, kuna tööandja ei saa töösuhet ühepoolselt suuliselt üles öelda. Kui tööandja soovib töösuhte üles öelda, peab ta töötajale tegema ülesütlemis­avalduse, mis on kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja põhjendatud.

Juhul kui töö sai otsa, saab rääkida töösuhte erakorralisest ülesütlemisest majanduslikel põhjustel (koondamine). Koondamise korral on ette nähtud etteteatamistähtaeg (oleneb staažist) ja koondamishüvitis. Tööleping loetakse lõppenuks ülesütlemisavalduses näidatud kuupäeval ja alusel, kui avaldus on teisele lepingupoolele edastatud. Niisiis kui tööandja ütleb töötajale suuliselt, et ta tööle enam ei tuleks, aga töötaja ei ole sellega nõus, siis peab ta tööandjale sellest teada andma. Senikaua, kuni tööandja pole üles­ütlemisavaldust (nt e-kirjas, paberil, SMS-iga) esitanud, on töösuhe kehtiv ja töö tegemine (või vähemalt selle nõudmine) töötaja poolt ja töötasu maksmine tööandja poolt kohustuslik.

Print Friendly, PDF & Email