Tahad sooja maja? Küsi Kredexist toetust (2)

14. novembrist on KredExilt võimalik taotleda väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetust.

Riigieelarvest on selleks tänavu eraldatud 1,35 miljonit eurot. Toetus võimaldab katta kuni 30 protsenti rekonstrueerimistööde kogumaksumusest ja maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot. Toetust eraldatakse jooksvalt nii kaua, kuni eraldatud raha otsa saab.

Toetatakse maja igakülgset soojustamist, küttesüsteemide uuendamist, lisaks taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamist ja kasutuselevõttu ning muid töid, mis aitavad kaasa energiatarbe vähenemisele.

Toetuse objekt saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse toetuse abil aastaringseks kasutamiseks. Toetust saab küsida väikeelamutele, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat, kusjuures elamu peab olema taotleja rahvastikuregistri-järgne elukoht. Samuti on oluline, et elamu on ehitatud õiguslikel alustel ja kantud ehitisregistrisse. Seal peab olema kirjas ka ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.

Enne taotluse esitamist tuleb tellida energiamärgis – see on dokument, mis annab teada, kui palju hoone kokku energiat tarbib ehk kui palju kulub energiat küttele, elektrile, vee soojendamisele jms. Sellega määratakse hoone energiaklass ehk mida parem klass, seda vähem raha energiale kulub. Erinevate ettevõtete hinnakirjade järgi läheb energiamärgis olemasolevale hoonele maksma ca 80–130 eurot.

SA KredEx kommunikatsioonispetsialist Joonas Kerge selgitas, et väikeelamute rekonstrueerimise meetme üks peamisi eesmärke on vähendada väikeelamute energiatarbimist ja energiamärgise abil on võimalik hinnata eesmärgi saavutamist. Nimelt tuleb taotlusega koos esitada praeguse olukorra energiamärgis. Aasta pärast rekonstrueerimist koostatav uus energiamärgis annab infot aga selle kohta, kui palju toetuse abil rekonstrueeritud väikeelamu energiatarbimine vähenenud on.

“Selline info on vajalik toetusmeetme tulemuste analüüsimiseks ja et anda sisend võimalike uute toetusmeetmete tingimuste koostamiseks,” lisas ta.

Analoogset toetust jagati KredExi kaudu ka 2012. aastal, mil sai toetust 212 väikeelamut. Tollal oli rekonstrueerimise keskmine maksumus 40 000 eurot ja keskmine toetuse väljamakse 13 400 eurot.

Saaremaalt esitati eelmisesse väikeelamute toetusmeetmesse kuus taotlust, keskmine taotletav summa oli 15 000 eurot. Viiele taotlejale maksti toetus välja ja üks taotleja esitas toetusest loobumise avalduse, märkis Kerge.

 

Print Friendly, PDF & Email