Mahetoetused võivad väheneda

Mahepõllumajanduse koostöökogu saatis maaeluministrile pöördumise, milles tunneb muret mahetoetuste võimaliku vähenemise pärast.

Mahetoetuse ühikumäärade võimalik vähenemine tuli ilmsiks 21. oktoobril maaeluministeeriumis toimunud mahepõllumajanduse arengukava hindamise seminaril.

Mahetootjate lisandumine ja mahepõllumajandusmaa pindala suurenemine sel aastal on tekitanud olukorra, kus taotletud mahetoetus on suurem kui selleks maaelu arengukavas (MAK) ettenähtud eelarve. Maaelu arengukava mahepõllumajandusega jätkamise meetmes märgitud sihtasemeks olev 133 000 ha ületati juba arengukava koostamise ajal. “Leiame, et mahepõllumajanduse arengu jätkumiseks on kindlasti vajalik toetuste jätkumine MAK-is planeeritud ühikumäärade alusel, sest juba praegu on toetused keskmiselt tunduvalt väiksemad kui eelmisel MAK-perioodil ja suurema osa kultuuride puhul väiksemad enamikus EL-i riikides makstavatest toetustest,” öeldakse pöördumises.

Toetuse vähendamisel võib mahetootjate hinnangul tekkida olukord, kus mahetoetus jääb alla keskkonnasõbraliku majandamise ja loomade heaolu ning keskkonnasõbraliku aianduse meetmest saadavatele toetustele. Need pole aga proportsioonis mahetootmisega seonduvate piirangute ja pakutava avaliku hüvega. Toetuse vähendamisel pannakse praegused mahetootjad keerulisse olukorda, sest viieaastaste kohustuste võtmisel on majanduslikud otsused tehtud, arvestades MAK-i toetusmäärasid. Tekib ebavõrdne olukord, kus tootjatel on küll riigi ees kohustus mahetootmisega jätkata, kuid riigil pole kohustust seda lubatud määraga toetada.

Print Friendly, PDF & Email