Maavaidlus jõudis tagasi volikokku (5)

VEAME KIHLA: Heimar Põld (paremal) tahab Mihail Kauberiga kihla vedada, et lõpuks jääb ikka talle õigus. Kauber kihlveoga kaasa ei lähe, ta on sellest teemast juba väsinud. Tagaplaanil on Tiit Voksepp (vasakul) ja Siim Tatter.  MAANUS MASING

VEAME KIHLA: Heimar Põld (paremal) tahab Mihail Kauberiga kihla vedada, et lõpuks jääb ikka talle õigus. Kauber kihlveoga kaasa ei lähe, ta on sellest teemast juba väsinud. Tagaplaanil on Tiit Voksepp (vasakul) ja Siim Tatter.
MAANUS MASING

Mustjala vallavolikogu eilsel istungil küttis kirgi aastaid kestnud erastamisprotsess, millega seoses on valda mitmeid kordi kohtusse antud, seda erinevates kohtuastmetes.

Istungi päevakorras oli kohtukulude tasumine Heimar Põllule ja Paul Pajule – mõlemale tuleb vallal tasuda 656,22 eurot. Niimoodi otsustas Tallinna halduskohus juba 26. septembril 2014, kui Põllu ja Paju kaebuse kahest punktist üks rahuldati. Kuna kaebuse teine punkt jäeti rahuldamata, tuli kaebajatel endil hüvitada pool menetluskuludest. Kokku läks menetlus maksma 2624,88 eurot. Volikokku jõudis hüvitamise küsimus alles nüüd, kuna Põld ja Paju kaebasid toonase otsuse edasi ringkonna- ja hiljem riigikohtusse. Viimane jättis aga 7. aprillil kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata.

Volikogu istungil toimunud sõnavahetust ei põhjustanud aga kohtukulude tasumise küsimus. Sellega, et kohtu otsust tuleb täita ja raha ära maksta, olid volinikud igati nõus. Etteruttavalt tuleb siiski märkida, et hääletust selles küsimuses lõpuks ei toimunudki ja otsus tehti n-ö protokolliliselt. Sõnavahetus lihtsalt venis ja istung lõppes sellega, et volinikud lahkusid vallamajast järgemööda. Volikogu esimeest Malve Kollit ja liiget Aare Allikut eilsel istungil ei olnud.

Heimar Põld, kes on ühtlasi ka volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees, ei ole pärast mitmeid kohtuvaidlusi endiselt olukorra ja valla tegevusega rahul. Seetõttu tegi ta etteheiteid nii vallavanem Kalle Kolterile kui ka maanõunik Ilmar Pungarile, kes kutsuti volikogu saali teemat valgustama. Viimast süüdistas Põld lausa valetamises.

Tüli põhjus on Võhma küla endise Vapso talu maad, millel asuvad Põllule kuuluv elamu ja Pajule kuuluv majandushoone. Põld on esitanud avalduse 15 ha maa erastamiseks. See on üks maatükk, mis ümbritseb Pajule ostueesõigusega kuuluvat 0,25 ha suurust maatükki. Piiridega ei ole aga kumbki rahul ja osaliselt seetõttu kaevatigi vald viimaks kohtusse ja nõuti, et vallavalitsust kohustataks esitama uut piiride kulgemise ettepanekut. Kohus valda selleks aga ei kohustanud.

Volikogu istungil küsiti, miks kaks meest piiride suhtes omavahel lihtsalt kokku ei lepi, aga Heimar Põld küsis vastu, kuidas saavad kaks meest riigimaa suhtes kokku leppida.

Vallavalitsuse oktoobrikuus väljaantud korraldusega on hetkeseis aga selline, et nii Põllul kui ka Pajul on aega Vapso ja Niidu katastriüksuse moodustamise toimiku esitamiseks 20. detsembrini. Juhul kui Paju või Põld mõjuva põhjuseta toimikut määratud tähtpäevaks ei esitata, kaotavad nad maa erastamise õiguse ja ehitise teenindamiseks vajalik maa jääb riigi omandisse.

Korraldusest nähtub, et valda on teavitatud sellest, et mõlemad on sõlminud maamõõdubürooga töövõtulepingu katastriüksuse mõõdistamiseks ja toimiku koostamiseks. Istungil väitis Põld aga, et maamõõdubüroo ei saa vajalikke töid teha, kuna juurdepääsuteed puuduvad ja niimoodi tänapäeval katastriüksusi moodustada ei saa.

Saarte Häälele ütles Põld, et kogu teema oleks võinud lahenduse saada juba 2002. aastal, kuid 2001. aastal valla väljaantud korraldused on kaduma läinud või ära kaotatud. Asja edasine käik olevat aga olnud tema kui pikaaegse opositsionääri tagakiusamine. Toonaste korralduste järgi olevat piirid nimelt kuidagi teisiti jooksnud.

Kalle Kolter viitas istungil, et maavalitsus pole valla tegevuses selles osas probleeme täheldanud. Ilmar Pungar märkis, et mõõtmistööd on meestel tellitud ja mõõtmisega ei tohiks probleeme olla. Heimar Põllu tuliste süüdistuste peale jäid mõlemad rahulikuks ja otseselt vaidlusse ei laskunud.

Seda, kas küsimus saab nüüd ikkagi lahenduse, Põld istungil arvata ei osanud. Pungar leidis aga, et kui valla viimastes korraldustes, millega määrati tähtaeg katastriüksuse moodustamiseks, oleks midagi, mille kallal veel vaielda, oleks Põld juba kohtusse pöördunud.

Kogu sel lool on aga veel üks mõõde. Nimelt ootavad endise Vapso talu maad tagastamist. Maa tagastamist ei saa aga otsustada enne, kui on lahendatud sama talu maast maa ostueesõigusega erastamise taotlused. Samast 2014. aasta kohtulahendist leiab, et Paju ja Põld on kolmanda osapoole hinnangul takistanud maade tagastamist 13 aastat ja tagasi lükanud ka kompromissettepanekud. Kolmas osapool lisas, et juurdepääsutee on Põllul olemas ja ta ka kasutab seda.

Print Friendly, PDF & Email