Kuressaares tuleb pagulaste teemaline infopäev (30)

Novembri keskel toimub Saare maavalitsuses rahvusvahelise kaitse valdkonna teabepäev, kus muu hulgas keskendutakse ka väljakutsetele rändekriisi lahendamisel.

Teabepäeva eesmärk on anda ülevaade riigi ja vabakonna tegevustest viimase aasta jooksul rahvusvahelise kaitse valdkonnas, sh inimeste ümberasustamisel ja -paigutamisel. Teabepäeval jagatakse seniseid praktilisi kogemusi ja tutvustatakse Eesti riigi plaane.

Laiema ülevaate saamiseks käsitletakse ka arengu- ja humanitaarabi teemasid ning Euroopa Liidu tasandil rändekriisi lahendamiseks vastuvõetud ja veel arutelu all olevaid algatusi. Samuti räägitakse julgeolekuga seotud küsimustest ja hirmudest ning nende realiseerumise võimalustest.

Teabepäevale on oodatud inimesed, kes puutuvad rahvusvahelise kaitse saajate ja antud valdkonnaga kokku kohalikul tasandil: omavalitsuse ja maavalitsuse juhid ja töötajad, koolide, lasteaedade juhid ja õpetajad ning teised sotsiaalhoolekande ja haridusvaldkonna töötajad, aga ka kogukonna liidrid ja tugiteenuste pakkujad.

Infopäeva korraldavad sisekaitseakadeemia ja siseministeerium koostöös sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning rahvusvahelise kaitse valdkonnas tegutsevate vabakonna esindajatega. Saare maavalitsuses algab teabepäev 14. novembril kell 9.30.

 

Print Friendly, PDF & Email