Kõiki sotsiaalteenuseid pole valdadel endal mõtet arendada (4)

VALDADE ÜLENE: Lääne-Saare hooldekodu olemasolu aitab ka teistel omavalitsustel pakkuda vajalikku teenust. Pildil Hooldekodu juhti Kaie Saarega vestelevad Roland Kivi (vasakult) ja Heino Saar on küll Lääne-Saare valla mehed. MAANUS MASING

VALDADE ÜLENE: Lääne-Saare hooldekodu olemasolu aitab ka teistel omavalitsustel pakkuda vajalikku teenust. Pildil Hooldekodu juhi Kaie Lepaga vestlevad Roland Kivi (vasakult) ja Heino Saar on küll Lääne-Saare valla mehed.
MAANUS MASING

Vallad ei näe mõtet osutada kõiki sotsiaalteenuseid kohapeal. Vajalik on valmisolek ja teadmine,kust neid teenuseid vajadusel saab. Paljudes omavalitsustes ei lähegi kõiki teenuseid vaja.

Õiguskantsler Ülle Madise saatis läinud nädalal omavalitsustele laiali märgukirja, milles tuletab meelde, et omavalitsusel on vastavalt seadusele kohustus olla valmis kümmet teenust osutama. Õiguskantsler loetleb, et need on: koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine ja võlanõustamine.

Saarte Hääl uuris maakonna omavalitsustelt valmidust loetletud teenuste osutamiseks. Ootuspäraselt kehtib reegel, et mida suurem vald, seda rohkem teenuseid vaja läheb ning seda rohkem arendatakse neid kohapeal.

Suurte omavalitsuste arendatud teenust saavad omakorda osta väiksemad. Spetsiifilisemaid teenused väikevallad ei vajagi.

Lääne-Saare valla sotsiaalosakonna juht Ervin Raudsik kinnitas, et neil on olemas kõik teenused ja kõiki neid ka kasutatakse, kuigi ka Lääne-Saare ostab osa teenuseid sisse. Näiteks turvakoduteenust.

Enamik igapäevaseid teenuseid, nagu sotsiaalnõustamine, koduteenused, eluruumi tagamine, transporditeenus, on igas vallas saadaval ja kasutusel. Hea näide õiguskantsleri kirja valguses oli näiteks Kihelkonna volikogu viimasel istungil otsustatud munitsipaalkorteri ostmine. Korteriomanik tahtis eluaset müüa, kuid korteris elas eluruumi tagamist vajav pere. Vald võttis kätte ja ostis korteri ära. “See ongi meie kohustus, millele viitab ka õiguskantsler,” ütles vallavanem Raimu Aardam Saarte Häälele.

Anneli Tõru Saare maavalitsusest ütles, et 2016. aastast hakkas kehtima uus sotsiaalhoolekande seadus ja see lubab teenuse osutamist delegeerida või sisse osta. Maakonnas on toetuste ja teenuste osutamise kord kohalikes omavalitsustes tema sõnul seadusega kooskõlla viidud ning kõik on valmis osutama kõiki teenuseid. Tõru nentis, et kõigil ei ole tõesti mõistlik kõiki teenuseid arendada. Õigem on neid sisse osta. “Üks selline teenus on tänapäeval näiteks võlanõustamine, aga ka üldhooldekodusid ei ole igas omavalitsuses,” märkis Tõru.

Teenuste sisseostmiseks on mitmeid võimalusi. Neid võib osta teistelt omavalitsustelt või vabaühendustelt. “Praegu ostame tugiisikuteenust Saaremaa puuetega inimeste kojast,” tõi ühe näite Torgu sotsiaalnõunik Juta Sepp.

Muhu vald pakub valla sotsiaalnõuniku Triin Valgu sõnul oma hooldekodus teenust ka teistele omavalitsustele. Samamoodi toimetavad ka Lääne-Saare ja Kihelkonna valla hooldekodu. Vaid oma vallast pärit kliente vastu võttes hooldekodud toime ei tulekski.

Sotsiaalteenustega on kindlasti lihtsam, kui asud Kuressaarele lähemal. Valjala valla sotsiaalnõunik Kairi Nuut tunnistas, et nende jaoks on väga palju sotsiaalteenuseid olemas 25 km kaugusel asuvas Kuressaares.

Samas on nii, et näiteks sotsiaalkorter ehk siis eluruumiteenus peaks igas omavalitsuses kohapeal olema. Teisalt võib see vallale ka tühja kulu tekitada.

Väikevalla Laimjala sotsiaalnõunik Rohta Lember ütles, et nende jaoks on keerulisim just eluruumi tagamine. “Vallal on kaks sotsiaalkorterit, teistpidi ei ole otstarbekas hoida valla elamispinda igaks juhuks ja pikemat aega kasutuseta,” märkis Lember.


Sotsiaalteenused Ruhnu moodi

Ruhnu saarel on kõik sotsiaalteenused olemas, kuigi seaduse järgimine on sealjuures ehk mõnevõrra keerulisem. Vallavanem Jaan Urvet tõdes, et valdadeülene koostöö pole Ruhnus võimalik. Seejärel andis vallavanem Saarte Häälele põhjaliku ülevaate, kuidas Ruhnus asjad korraldatud on.

  • Koduteenus – sellega tegeleb Ruhnu valla sekretär, kes täidab ka sotsiaaltöötaja ülesandeid.
  • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – Ruhnu vallas puudub hooldekodu, praegu on saarel elavad pensionärid ka elujõulised, samuti hoolitsevad nende eest lähisugulased.
  • Tugiisikuteenus – lastega tegelevad Ruhnu põhikooli õpetajad, täiskasvanutega valla inimesed.
  • Täisealise isiku hooldus – Ruhnu vallas ei ela puudega täisealisi.
  • Isikliku abistaja teenus – Ruhnu vallas ei ela puudega täisealisi.
  • Varjupaigateenus – vajadusel võimaldatakse vabadel pindadel.
  • Turvakoduteenus – osutatakse vajadusel kas vabadel pindadel või turismitalus.
  • Sotsiaaltransporditeenus – vajadus puudub.
  • Eluruumi tagamine – võimaldatakse vajadusel valla vabadel pindadel või turismitalus.
  • Võlanõustamisteenus – vajadusel teeb seda sotsiaaltöötaja.

 

Print Friendly, PDF & Email