Erametsaliit: toetust võiks saada maa kasutusvaldaja

Kui praegu saab metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust ja Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetust küsida vaid taotleja omandis oleva erametsamaa kohta, siis Eesti erametsaliit teeb ettepaneku võimaldada toetust küsida ka maa kasutusvaldajal.

“Tagamaks metsaühistutele paremad võimalused pakkuda kompleksset metsade pikaaegse haldamise teenust, võiks abikõlblik olla ka kasutusvaldaja poolt toetuse saamine, kui kasutusvalduse leping on sõlmitud vähemalt viieks aastaks,” märgib maaeluministeeriumile saadetud ettepanekus Eesti erametsaliidu juhatuse esimees Ants Erik.

Arvestades, et hulk metsaomanikke elab oma omandist kaugel, oleks Eriku sõnul mõistlik korraldada nende metsakinnistute haldamine lepinguliste suhete alusel. Ühistud kavandavad praegu lepingute pakkumist oma liikmetele ja siinkohal oleks kasutusvaldus sobiv lahendus – ühistu omandab kokkulepitud mahus raieõiguse ja võtab ka metsakasvatustööde tegemise kohustuse. Kuna ühistu oleks metsatööde tegija, siis võiks ühistul kui kasutusvaldajal olla ka toetuse saamise õigus.

Print Friendly, PDF & Email