Sotsiaalalal empaatiata hästi hakkama ei saa (2)

HARUTAMAS: Kudumit harutab Kuressaare päevakeskuse klient Jana Derkatš, tema tööd jälgivad tegevusjuhendajad Helen Reino (seisab)  ja Age Rassel. MAANUS MASING

HARUTAMAS: Kudumit harutab Kuressaare päevakeskuse klient Jana Derkatš, tema tööd jälgivad tegevusjuhendajad Helen Reino (seisab) ja Age Rassel.
MAANUS MASING

Kuressaare Hoolekanne otsib päevakeskusse tegevusjuhendajat ja Voolu tänava sotsiaalmajja vanemperenaist.          

“Kuna meie praegune vanemperenaine ja tegevusjuhendaja lähevad tööle mujale, vajame nende asemele uusi inimesi,” ütles Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahter.

Lugejale teadmiseks – Kuressaare Hoolekanne on linnavalitsuse hallatav asutus, mis osutab linna elanikeregistrisse kuuluvatele eakatele, puuetega, toimetulekuraskustes inimestele ja peredele sotsiaalteenuseid, aidates säilitada ja soodustada nende toimetulekut ning pakkudes huvitegevust.

Voolu tänava sotsiaalmajas elavad raskustes pered ja endaga mitte toime tulevad linlased.

“Need on tavalised inimesed, kellest osa kipub aeg-ajalt alkoholiga liialdama,” tõdes Vahter.

Hoones asub ka varjupaik, kus saavad ööbida kodutud.

Korraldab ja vastutab

“Vanemperenaine on inimene, kes tegeleb majandusküsimustega, vastutab selle eest, et sotsiaalmaja ja varjupaiga töö toimiks,” ütles Vahter.

Lisaks sotsiaalmajas eluasemeteenuse ja varjupaigateenuse korraldamisele on vanemperenaise ülesanded töötute tööharjutuspäevade koordineerimine, klientidega suhtlemine, asjaajamine. Samuti peab ta tagama, et maja oleks puhas ja korras ning sealset vara kasutatakse heaperemehelikult.

Kuressaare Hoolekanne pakub vanemperenaisele täistööajaga ja tähtajatu töölepinguga ametikohta. Töö on vahetustega ja summeeritud tööajaga. “Tööpäev kestab hommikul kella kaheksast õhtul kaheksani ning üle nädala on nädalavahetus vaba,” rääkis hoolekandejuht.

Vanemperenaise meeskonda kuuluvad korrapidajad ja perenaine.

“Majas on ööpäevaringne valve, korrapidajad töötavad öösel ja perenaised päeval,” lausus Vahter. “Põhimõtteliselt on vanemperenaine see, kes oma meeskonnale korraldusi ja tööülesandeid jagab.”

Inimesel, kes on vanemperenaise tööst huvitatud, peab olema sotsiaaltöö- või pedagoogikaalane kutse- või kõrgharidus ja läbitud tegevusjuhendaja koolitus. “Usun, et selliseid inimesi meil Saaremaal on,” rääkis Vahter. “Sotsiaalhooldustöötajaid koolitab ju ka Kuressaare ametikool.”

Samuti on nõutav vähemalt aastane erialane töökogemus. “Töökogemuse alla läheb kirja ka praktika,” märkis Vahter. Selle ameti puhul on olulised väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, analüüsi-, vastutus- ja empaatiavõime, oskus juhtida meeskonnatööd. Kasuks tuleb vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasemel.

Tegevusjuhendajat otsib Kuressaare Hoolekanne Tolli tänaval asuvasse päevakeskusse.

Toetab igapäevaelu

Tegevusjuhendaja ülesanne on osutada igapäevaelu toetamise teenust erihoolekande klientidele. Eesmärk on kujundada nende igapäevaelu toimetuleku- ja tööoskusi, nõustada nende lähedasi.

“Praegu on meil päevakeskuses tööl kolm tegevusjuhendajat, kellest üks lahkub töölt, “ lausus Vahter.

Mida kandidaadilt nõutakse? Keskharidusega kutseharidust ja vähemalt aasta pikkust töökogemust samal ametialal. “Tööle soovija peab vastama sotsiaalhoolekande seaduse  nõuetele,” ütles Ene Vahter.

Ka tegevusjuhendaja puhul on tähtsad omadused väga hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, analüüsi-, vastutus- ja empaatiavõime ning oskus teha meeskonnatööd. Erihoolekande klientidega tegelemisel on tähtsad ka motiveerimisoskus ja järjekindlus. Kasuks tuleb huvikoolituse või -kursuste läbimine.

Hea, kui tegevusjuhendajaks soovija räägiks suhtlustasemel vähemalt üht võõrkeelt. “Vahel tulevad meil välisriikidest praktikandid, kellega on vaja suhelda, osa õppematerjale on võõrkeelsed, suhelda tuleb sarnase teenuse pakkujatega ka mujal maailmas,” selgitas Vahter.

Mida Kuressaare Hoolekanne vanemperenaisele ja tegevusjuhendajale omalt poolt pakub?

Eneseteostamise ja arenguvõimalust, huvitavat ja mitmekülgset tööd, kindlat palka ja püsivat töösuhet.

Kandideerida saab mõlemasse ametisse 6. novembrini. Neil, kes on töökohtadest huvitatud, tuleb Kuressaare Hoolekandele esitada CV, avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri.

Tööle saavad nii vanemperenaine kui ka tegevusjuhendaja asuda kohe, kui võimalik. “Kõige parem, kui nüüd varsti, novembrikuus,” tähendas Vahter.

Print Friendly, PDF & Email