Ruhnu vallavalitsus küsib riigilt kinnisvara

Ruhnu vallavanem pöördus siseministri poole palvega soetada Riigi Kinnisvara AS-ilt vallale kaks hoonet, millest ühes elab Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk ja teise hoonesse soovitakse rajada munitsipaalkorterid.

Nimelt lõppes 26. oktoobril Ruhnu vallavalitsuse ja Lääne piirivalveameti vahel sõlmitud leping Ruhnu ainsa päästespetsialisti ja vallavolikogu esimehe Heiki Kukega. Kukk on viimased 12 aastat vedanud nii Ruhnu merepääste- kui ka tuletõrjekomando tegevust.

Praeguseks on teavitatud ka Riigi Kinnisvara AS-i ning pääste- ja piirivalveametit soovist lubada senisel üürnikul Heiki Kukel hoone ära osta.

Kinnistul asuvale elamule on märkimisväärseid summasid kulutanud nii Ruhnu vallavalitsus kui ka hoones elav Heiki Kukk ise, et maja elamiskõlblikuks muuta.

Vallavanem Jaan Urveti sõnul tuleb remonditöödega siiski veel jätkata, näiteks vahetada katus koos katusekarkassiga, laetalad jne.

Heiki Kukk on peale päästetöötaja ja volikogu esimehe ameti seotud veel saare ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hooldamisega ja jäätmemajandusega ning juhib vabatahtliku merepääste ja Kaitseliidu kohalikku rühma.

Ruhnu vallavalitsus on veendunud, et Kukk soovib end Ruhnuga pikaajaliselt siduda, ja eeltoodust lähtudes tahetakse leida võimalus, et ta saaks jätkata kogukonna elus osalemist.

Lisaks avaldab Jaan Urvet pöördumises soovi ära osta samuti Riigi Kinnisvara AS-ilt üüritav hoone, kus praegu tegutseb MTÜ Ruhnu Mesi. Üürileping on peagi lõppemas ja Ruhnu vallavalitsus on huvitatud hoone ostmisest valla allasutuste töötajate majutamiseks. Nende sekka kuuluvad näiteks põhikooli õpetajad, vallavalitsuse ametnikud, spetsialistid jne.

Põhjenduseks on toodud, et Ruhnu saarel on munitsipaalkorterite rajamiseks sobilike kinnistute leidmine piiratud ning praegu on Ruhnu vallavalitsusel vaid viis väikest 1–2-toalist korterit, mis on abiks vaid osaliselt. Seetõttu on vald sunnitud saarel vajalike töötajate majutamiseks üürima erakortereid, mis on kulukam variant.

Piiri kinnistul asuvas majas saaks elada kaks perekonda ja peale nende saarele lühemaks ajaks saabuvad spetsialistid, näiteks elektri- ja sidetöölised, muinsuskaitsespetsialistid ning sadama ja lennuvälja seadmete haldajad.

Print Friendly, PDF & Email