Veevärk küsib raha sajuveesüsteemide remondiks (3)

Kuressaare Veevärk esitas linnavalitsusele taotluse lisada tuleva aasta eelarvesse 40 000 eurot linna sajuvete süsteemide pakilisemate hooldus- ja rekonstrueerimistööde katteks.

“Septembris-oktoobris 2016 teostasime peamiste sadevete väljaviikude seisundi ülevaatust, mis sedastas, et nende domineeriv seisund on vahemikus halb kuni kriitiline. Viimane tähendab, et ärajooks on faktiliselt ummuksis, põhjustades vihmaperioodidel laialdasi üleujutusi linna tänavatel ja madalamates piirkondades,” kirjutab AS-i Kuressaare Veevärk juhatuse liige Aivar Sõrm linnavalitsusele tehtud taotluses.

Kuressaare sajuvete ärajuhtimise süsteem koosneb umbes 50 kilomeetri pikkusest torustike, drenaažide ja kraavide võrgustikust, mis suubub merre või Põduste jõkke. Kui torustikke hooldab Kuressaare Veevärk vajadusel jooksvalt, siis sajuvete kraavilõikude korrashoid ja puhastamine on olnud juhuslik ja projektipõhine.

Olukorra normaliseerimiseks tuleks ettevõtte hinnangul linnas kohe korrastada 2,3 kilomeetrit olulisemaid sajuvete peakraave, mis hinnanguliselt läheb maksma 40 000 eurot. Veevärk palub nimetatud töö finantseerimine lisada Kuressaare 2017. aasta eelarvesse.

 

Print Friendly, PDF & Email