Taavi Rõivas: lisatoetus ei tule ühinemistoetuste realt (3)

Peaminister Taavi Rõivas kinnitas eile riigikogus vabaerakondlaste arupärimisele vastates, et maakonnasuuruse omavalitsuse tekkimisel makstakse ühinejatele riigieelarvest lisatoetust, mis ei tule ühinemistoetuste eelarvest.

Peaminister vastas vabaerakondlaste arupärimisele, millise otsusega on tehtud Saaremaale ja Hiiumaale erand, mille kohaselt makstakse neile juhul, kui nad moodustavad maakonnasuuruse omavalitsuse, täiendavat lisatasu vastavalt viis ja kaks miljonit eurot, ning milliselt eelarverealt see kulu kaetakse.

Kui see on ette nähtud haldusreformi ühinemistoetuste realt, siis soovisid arupärijad teada, kelle arvelt kokku hoitakse ja miks ei ole otsustatud maksta lisatoetusi ka teistele Eesti maakondadele, kui tekivad maakondade põhised omavalitsused?

Peaminister Rõivas viitas, et haldusreformi seaduse menetlemisel lepiti valitsuses kokku põhimõte, et maakonnaüleselt ühinevate omavalitsuste toetamiseks tuleb valdkonnaministritel leida täiendavaid võimalusi strateegiliste investeeringute toetamiseks lisaks seaduses sätestatud ühinemistoetustele.

“See on fikseeritud ka haldusreformi seaduse eelnõu seletuskirjas. Täiendavate investeeringute toetamine ei toimu ühinemistoetuste eelarvest, vaid lisarahaeraldiste kaudu ja võimaluse korral ka Euroopa Liidu toetusmeetmeid kasutades, aga mitte ainult.

Haldusreformi seaduse seletuskirjas sisalduv põhimõte ja samad tingimused kehtivad kõikidele maakondadele,” kinnitas Rõivas.

Kui Saaremaa või Hiiumaa maakonnasuuruseks omavalitsuseks ühinevad, siis on neil peaministri sõnul tõepoolest alust eeldada ka riigieelarvelist lisatoetust.

“Võib-olla veel nii palju lisaks, et praegu peetavate läbirääkimiste seisu jälgides ei paista teistes maakondades tekkivat kogu maakonna suurust omavalitsust. See saab suure tõenäosusega jääda Saaremaa ja Hiiumaa eripäraks, mis ei tähenda, et see teistes maakondades võimatu oleks.

Lihtsalt kui vaadata liitumisläbirääkimiste seisu, siis seda praeguse seisuga ei paista,” märkis peaminister.

 

Print Friendly, PDF & Email