Mõelgem kainelt! 

“Käesolev viinakuu paneb tahes-tahtmata mõtlema alkoholile ja selle liigtarbimisele, loomulikult mitte positiivses võtmes,” kirjutab Kuressaare Hoolekande sotsiaaltöötaja Janne Mets.

Oktoober on stressirohke ja masendava perioodi algus paljudele, kuna enamasti on väljas pime, niiske ja kõle. Pimedas, niiskes ja kõledas ei tunne inimene end aga turvaliselt. Ta vajab midagi enamat.

Sügis on keeruline aeg ka hooajatöö tegijatele, kuna suvi, mil sissetulekud tavaliselt suurenevad, on läbi ning käes on aeg, mil sissetulekud kas vähenevad või lakkavad. Selline olukord tekitab pingeid ning nõrgemad proovivad leida lohutust alkoholist või muust mõnuainest. Selline “ajaviide” ei mõju aga hästi ei tarbijale endale ega ka tema lähikondsetele. Kaasnevad tervisehädad, erimeelsused perekonnaliikmete vahel ja perevägivald, avaliku korra rikkumised, vargused jne.

Ei ole kaugel ka jõuluaeg. Sellele ajale omases tohutus tarbimismaanias ei minda mööda ka alkoholiriiulitest. See tähendab, et suureneb laenu- või võlakoormuse kasvamise, vägivalla, õnnetuste oht…

Eespool nimetatud probleemidele lahenduste leidmine ei ole kerge. Meil on psühholoogid, psühhiaatrid, AA ehk anonüümsete alkohoolikute rühm, kus käivad koos alkoholisõltuvusest vabaneda soovijad. On pereterapeudid, kes tegelevad peresiseste probleemide lahendamisega, võlanõustajad, kes annavad nõu, kuidas võlgadest vabaneda jne.

Et panna inimesi natukenegi mõtlema, kuidas oleks võimalik aidata iseennast, oma lähedast või sõpra lahti saada alkoholi või narkootikumidega seotud probleemidest, toimub Kuressaare päevakeskuses homme kell 13.30 ja Kuressaare Komandandi tänava noortekeskuses kell 16 kogemustel põhinev teemakohane loeng.

Eelpool mainitud probleemidest ja nende lahendamise võimalustest tuleb rääkima Villy Võrk. Võrk juhib Lootuse Küla Järvamaa filiaali, kus ta aitab sõltuvuse küüsi langenuid, kelle abistamine teistel ei ole õnnestunud.

Loengu teema on “Rentslist imelisse ellu!”. Villi räägib, kuidas Lootuse Külas on võimalik sõltuvust tekitavatest ainetest vabaks saada, normaalsesse elukeskkonda tagasi pöörduda ja saavutada kaine mõtteviis.

Et probleemi lahendusviisidest paremini aru saada, on kõigil võimalus sel päeval kohale tulla, kuulata, kaasa arutada ja küsimusi esitada.

Võib-olla oled just sina see, kes leiab endale uue tee, sest varem pole sa sellisest võimalusest kuulnud.

Print Friendly, PDF & Email