Projekt näitab saarlastele lähisuhtevägivallast pääsemise võimalusi

TALLINN, 23. oktoober, NBS – Tänavu märtsis Saaremaale laienenud MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus tahab detsembri alguses korraldada naistevastase vägivalla seminari, et sealse kogukonna teadlikkust tõsta.

Ühing kavatseb info jagamiseks korraldada avalikkusele suunatud ürituse “Vägivald sinu lähedal”, et ülemaailmse lähisuhtevägivalla päeva raames tutvustada saarlastele teema tõsidust, riigi pakutavat ohvriabi ja ka seda, kuidas Saaremaal abi saada.

2016. aasta märtsist laiendas MTÜ oma tegevust Saare maakonda, kus on avatud nüüd naiste varjupaik, toimuvad erinevad vajaduspõhised nõustamised ning koos käib tugigrupp. Ürituse korraldamiseks taotleb ühing hasartmängumaksu nõukogult 800 eurot toetust.

MTÜ esmane eesmärk on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi ning aidata neil vägivallaringist välja tulla. Lisaks igapäevasele nõustamisele pakub ühendus nii varjupaigas viibijatele, sealt väljunutele kui ka ainult nõustamisteenust vajajatele tugigrupiteenust, mis on ainus omalaadne Eestis.

Ühenduse põhikirjaline eesmärk on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega. Need on füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik ja vaimne vägivald – sealhulgas prostitutsioon ja naistega kaubitsemine ning vägivallariskide ennetamine ning vägivallaohvrite toetamine.

BNS

Print Friendly, PDF & Email