KiVa programm

VASAKULT: Jaan Lember, Piia Prei, Kaisi Õispuu, Riina Eller, Triinu Järvalt. LAIDI LINDAU

VASAKULT: Jaan Lember, Piia Prei, Kaisi Õispuu, Riina Eller, Triinu Järvalt.
LAIDI LINDAU

Kärla põhikoolis Kärla põhikoolis lõppes KiVa programmi ettevalmistusperiood ja sügisest 2016. alustasime programmi füüsilise poolega. ‘

Kärla põhikooli KiVa tiimi nimel Piia Prei sotsiaalpedagoog KiVa ehk Kiusamisvaba Kool on Soomest Turu ülikoolist alguse saanud programm, millega on nüüdseks liitunud paljud koolid üle Eesti. KiVa programm sisaldab nii universaalseid kui ka juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.

KiVa tõhusus seisneb selles, et oluline on muuta kiusamises osalevate poolte, eriti pealtvaatajate suhtumist ja mõtteviisi. KiVa tunnid toimuvad 1.–6. klassini, neid viivad läbi klassijuhatajad ja need peaksid muutma klassisiseseid ja ka kogu kooli väärtushinnanguid ja suhtumist kiusamisse.

KiVa projekti raames on juba toimunud koolitused nii lapsevanematele kui ka õpetajatele. Lapsevanemad (1.–6. klass) on saanud koju programmi poolt ettenähtud “Lapsevanemate õpiku”, mida on kõigil soovijatel võimalik alla laadida ka KiVa kodulehelt.

Igas koolis on töörühm – KiVa meeskond, mis koosneb vähemalt kolmest õpetajast või muust koolipersonali liikmest.

Iga päev on koolis rakendatud korrapidamist, mida teevad õpetajad, kes kannavad KiVa erksavärvilist vesti. See peaks andma ja looma koolis tugeva turvatunde nii lastele kui ka kogu kooliperele.

Programmis osaleb kogu kool, aga KiVa tiim koordineerib projekti ja tegeleb üksikjuhtumite lahendamisega. Tiim sekkub koostöös klassijuhatajaga märgatud kiusamisjuhtumitesse. KiVa meeskond on saanud ettevalmistuse KiVa programmi ja kiusamisjuhtumitesse sekkumise osas. Kärla kooli tiimi kuuluvad Kaisi Õispuu, Riina Eller, Jaan Lember, Triinu Järvalt ja Piia Prei.

Kui kahtlustate, et teie last kiusatakse või kui teil on alust arvata, et ta ise kiusab teisi, võtke palun kooliga ühendust, et toimuvaga saaks tegeleda nii varakult ja tõhusalt kui võimalik.

Arutlege koos oma lapsega kiusamise üle, tehke seda isegi siis, kui ta ise ei ole ohver ega kiusa teisi. On oluline, et mõtleksite koos oma lapsega selle üle, mida teha, kui kedagi tema koolis kiusatakse!

KiVa ei ole pelgalt üheaastane projekt, tegu on püsiva osaga kooli kiusamisvastasest tööst.

Loe lisaks KiVa kodulehelt http://www.kivaprogram.net/ estonia või https://www.facebook.com/ Kivaeesti.

Print Friendly, PDF & Email